Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR
— 00 —

5. Посланіе въ Москву изъ Пустозерска. •}

Неключимый рабъ великаго Бога и Спаса наъ
піего Ісуса Христа") діаконъ, Божій дар наречее8
ный отъ святаго креіценія, еодоръ )., по милости
Ісусъ Христов брату в рному о Господ и благодати тезоименитому Іоанну, присно-чаДУ4) восточныя святыя церкви, радоватися и здр^ вств овати
въ в р православной 5), юже на оенованіи Ісусъ
Христов святіи Апостоли положиша въ Сіон и богоносніи отцы седми вселенскихъ соборовъ и девя'і'И пом стныхъ утвердиша Святымъ Духомъ,
и вс мъ в рнымъ братіямъ благодать и миръ отъ
начальника в ры ") и совершителя Ісуса. Стойте,
возлюбленніи. и мужайтеся и утверждайтеся, и не
иоступни бывайте во отеческихъ преданіяхъ 7), да
съ ними насл дите в чное царство въ горнемъ
іерусалим . А еліе писалъ еси, брате, (о нуждахъ
и скорб хъ, належаіцихъ ко спасенію), и молихъ
отца своего святителя Христова, (Аввакума Про8
тоіюиа) ) и прочихъ съ нимъ святыхъ отецъ'стра') Ркп. бііГм. А. И. Хлудова № 2G0. Разночтёнія ипцводятся ио
спиоку КазанскоІІ Академичеекои библіЬтекіі.
і
) (Іриба&іено: Cum Іюіісіи...
;|
) гдорь — в тъ.
м llddiii/. присиомр чаду...
З) от непорочи іі (ііьр правосіавн -.л

)

(ІІЬ/ИЬ...

і) on гвііты.г;, о іеческихъ преданіихь...
s
i Слова, пом щетіыа ві. скобкахъ, и очевидыо ^л сь ііроііущент.иі, находйтся въ казан. сиис.