Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR


56негд новую книгу Скрижаль. — а сіар е тоя ') не
нашелъ, что преже об щался діякону, — и вел лъ діякону чесги •) въ ней о сложеніи тріехъ перстовъ.
Діяконъ отказалъ ему, рекъ: Азъ знаю, отче, до
тебя еще, — помню изустъ, что злое то мудроізаніе и
неправославно, но арменско есгь. oorocjpacj'Hoe, и
Евтиху и Діоскору согласуетъ, отметаюіцитъ вочелов ченіе Христово, и единоволникомъ ыудрованіе
сходно.
Мишрополгітъ рече: Да ино и архіереи наши вселенскія неправославны же?
Отвмца дглконб: Азъ не в даю о томъ; да аще
о сложеніи перстовъ тако вси мудрствуютъ, то неправославни суть, и-вс мі! богословцемъ сопротивляются таковымъ мудрованіемъ. Помнш, азъ теб
сказалъ вчера, что у васъ въ греческой церкви того
не бывало до иподіякона вашего Дамаскина, a о
своемъ азъ сложеніи персгъ четырехъ я) святыхъ
греческихъ старыхъ ііриведохъ во свид тельство
по насъ; а тому вашему Дамаскину всего девятьдесять л тъ какъ былъ. Отъ негоже и вы яіу прел сть приняли треперсгную 4 ); a у насъ въ' Руси
того не бывало.
И рече митрополтпъ: Мы треми персты крестяся
испон дуемъ Троицу, Отца и Сына и Св. Духа.
Ділкопъ рече: Да т ми персты, какъ вы. такъ креМ п смарыи мол...
•*) м пове.і .гп .тітропо.іипіо чести...
;,
і дві/.п...
») ОШЬІІСІО жс вы првльстъістеся, приняли треперспіисющожвніе...