Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR


49 —

4. Преніе съ А анасіемъ митрополитомъ Иконійскимъ %

Миіфополиту живущу на Москв въ Вогоявленскомъ монастыр , чтб за ветошнымъ рядомъ. а діякону прислану туто же подъ началъ и заключену
въ полат святаго Филипііа Митрополита, ид же
онъ былъ заточенъ за разд леніе людей, діякону
же за истину дерковныхъ догматъ. понеже не пріялъ
новаго еретичоскаго с\-мвола и четвероличныя аллиЛуіи 2 ). и сложеніе тріехъ перстъ арменскаго
мудрованія, и новыхъ Служебниковъ, и не сталъ по
нихъ служить за искаженіе. и что облталъ новыя
блудни, новыхъ книгъ несогласія съ прежними
иечатными и писменныии до Алексія злочесгиваго
богоратника и мерзскаго богоненависгникп. и богохульника и богоотступника. зл е нрелшяго Іулідерэкителнш ти руки пріпти. Лминь. II гід мнотяя мученіяхъ,
изънаніи іі заточеніи п Іііістозерскомь одщюг , и таси второг
:і.іыі;и отр загиа свящсрномуценшу Жашрю, и Епифанію іпшііу п
святенноЫякону еодору, страдн.іцу и испдв дни«у,ируни
ишошс к.т, Лазарю пдзавой; Ктіфаиію и водору персты опіпыипна. JI
паш і.шіолали и с.юво Вожіе пропов ди.іи, и о истинн й в р привос.швіпьіь мноп ішроді, Пожествениымъ ппгітіг. ь утвердигііа и пропов дита, нёчестйвыхь экс и отступііккові, и Ьретиковт, вконецг
оо.іичиша. ILoc.mdu же со опщсмъ Авваку.момъ vpomonono.m nocwрадаша оп нечеетшыхь еретямсь, — оіию предапи .быша, и wiihn
скончашася о Хрпст
Ісус
Господ
шшемь, емуоке г.шпа во
віьки. аминь.
') Ркп. бпбл. А. И. Хлудова . 27о; ра.шочтенія Прііводятся по
печатнолу иаданію въ раско.іьничеокомі. Сбораик .
-) четвероіупаю п.і.иі.іуіп...
MAX. ДЛЯ HOT. I'ACK. Т. V I .

4