Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR
діьхъ, яже прежде вошорженіл изсгт f). И Дамаскинъ Іоаннъ въ степенныхъ глаголетъ выну о ненавидящихъ Сіона: посрамлтся отъ Господа, лко
2
трава do огневи будутъ гізсохшал ). Паки: иенавидлщіи Сіона да будіітъ убо преже восторэюенія лко
трава: сс четъ 6о Христосъ вил ихъ ус ченіемъ
мукд. Возненавид ли они, окаянніи, святыя сіонскія восточныя деркни ыатере нашея правыя догматы, и поругали, и попрали, а возлюбили и под ловали римскую блядь блудницу во афедронъ и
пріемлютъ съ честію, и слушаютъ съ любовію проклятыхъ и льстивыхъ ея 3 ) дидаскаловъ, и отъ т хъ
нечистыхъ духовъ напиваіотся мутнаго питія, яко
свинія4) кабадкія барды. Тойже отступникъ Иларіонъ ^) волкъ, а не пастырь, святыхъ отецъ клятву
нед йственну помышлялъ. и осм ялъ и проклятою
нарекъ въ новомъ своемъ соборномъ д яніи6), иже
въ Стоглав царя Іоанна7) написаша богоизбранs
ныя ) оніи святители древніи о крестномъ знаменіи
въ слоя еніи перстовъ: аще кто не крестится и не
благословляетъ дв ма персты, яколіе и Христосъ,
таковый да будетъ проклятъ. И сія клятва враведI) ІІс. 128, ст. 5—6.
*) Л Дамаскиіа святый і.тю.істъ Сіона, посрамитеоя отъ Господа, яко трава бо отемъ будете изсохшс
;|
j проч.чшшхъ at 11 Аьсютвьчеь..,
4) свіініи...
s
) Н.шріонь Гязанской...
в) к?, соборно.т д нніи своемъ новомь...
') Іоанпа Васи.іьгвнча...
s
) ботизбратіін...