Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR
— 196 —

мы же, оущ сынове и діцере церкве Сіонскія, къ
тому ихъ безумію и явному б снованію не восхот ли пріобіцитися. пиже мало повинутися, аіде и мучили и толими лного быхомъ отъ нихъ тамо. во
время соборища ихъ лукаізаго. И сего ради оклеветали насъ царю Алексію лестными глаголы и
ложными баснями заочно '), понеже бо оныя власти'")
темньш и песі-рыя всегда предъ царемъ бяху, мы
я:е вси страдальцы предъ даремъ не б хомъ3) никогда же поставляеми. ни единъ отъ насъ. Такоже
и патріархомъ греческимъ оклеветали насъ. они же,
наши лучшіе архіереи, два лучшіе отступницы4)
Паволъ Крутидкой митрополитъ, да Рязанскій архіепископъ Иларіонъ, и тротій Іоакимъ архимандритъ
Чудовской, челов коугодниіщ даревы. Сіи три лу-|
кавіи ь) зміи з льн цареву душу возмущаху и наі
кровопролитіе христіянское поучаху его присно, иі
въ іірелесі-и Никонов укр пляху его, чести ради]
и славы в ка сего. Поно/ке бо егда Никонъ патрі-,
архъ. начальный отступникъ, начал'!. расколы творити въ церкви и книги ирем няти, т лестци
въ.то время въ маломъ чину быша, — Павелъ0) бысть
протопопъ у Ср тенія на с няхъ у даря, а Ларіонъ7) поііъ бысть на Лысков сел подъ Нижнымъ.
') заочію...
) они аласти..
-) не бывахо.ш...
*) отступники...
'•>) Сіи прслукавіи...
*) Ііавликъ...
') Иларіот эісс...

2

13*