Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR


95паченко худо, яко на кабацкомъ ярышк , и своима
рукама раздаетъ медъ той,—не въ сосуд хъ стоитъ
ту, но тако лежитъ. яко глина. И посемъ съ небесъ
отъ Вога гн въ послася великъ на вс хъ людей
т хъ, кои пріимали медъ той отъ Никона, — начатъ падати свыше на нихъ яко скалы черныя со
огнемъ, и вси людіе возмутишася отъ того з ло.
И се конецъ тому вид нію. Разсуждай всякъ самъ.
И потомъ паки еще просихъ у Спаса своего о
томъ же, и показано сице еще: вид хъ поле в кое
темно, и жабъ исполнено бысть, и жабы т вс
изомроша и исхоша, яко листвіе, и б гаю по нихъ
и товую ногама. И се конецъ тому. А что будеттЛ —
не в мъ.
И посемъ азъ о клятвахъ сумн вахся и с товахъ
н когда. Въ постъ Филиповъ отв хъ заутреню
рано, и повалихся на скамейку, и начахъ размышляти въ себ , глаголя: что се, Господи, будетъ?
тамо, на Москв , клятвы вси власти налагаютъ на
мя за старую в ру и на прачихъ в рныхъ, и зд
у насъ между собою стали клятвы и свои друзи
мене проклинаютъ за несогласіе с ними в в р же,
во многихъ догмат хъ, болши и никоніянскихъ! И
егда размышляющу ми о сихъ, вс хъ, абіе внезапу
гласъ бысть, яко громъ, во узилищи нашемъ. И
яко войско велико аггеловъ, или святыхъ вріиде, —
не вид хъ лицъ ихъ, — и начаша согласно вси глаголати во едино слово, яко мнози ученицы у мастера, псаломское оно слово: оажртта зав тъ
его, 2шзд лгтисл отъ гн ва лица его. И многажды се