Царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церковных чинах (Стоглав)

Царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церковных чинах (Стоглав). — Москва: тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1890. С.424

Содержание
OCR
— кА —
реши лрркЗ2 глмшблі^. йко

вез^конЦ мщлм1

лепи гложут . и не сдышить глсд ШБ^ВДЮШН.
ш чт

же во

пре поскорви/их40

ВЕЗ^КОНТи. Й Ш КЛІ2 6

^голики 5

w

ВОСПЛ4Ч6ЛІСА7. КДКО Н4

ВГД ЛІЛТИВД СОТВООИТИ8 Ш «/ИХ. ВИДИЛ12

каковы

рдз^ичныл

вси

кдзни и /илтивное ндкд-

Здніб нд нд поелд гь шврдшдА нд. w з^клоу..19

л

ДСНІД .

1

л*-» і о

ЫКО ЧДДОЛЮБИВЫИ ШЦЬ .

Ж

X

ЛІЫ

никдкш

ш седіх на вото/И/Ьн^холид11. | Первое сліирилх л. кг.
нд^ вгх 1 2 . ЖнАлх оу ІШНА 5)і][д. д оу вд пдетырд
и з д с і г г о упникд, еіре сТд скорвх13 не ІИИН^. НДчдшд^ множити великТд В ^ Д Н Ы А 1 4 скорви. воллре и вел/иожи в^рніи и люви/Иіи шце /иоиліх.
15

не влгх схв^фдшд ліи . вліенАЙфе ико

CZB^TZ

іИН^к ДОВрОХОДХСТВОуіО16 НОЙПДЧ^17 СбВ1^ СД/ИОвддст е оул^чдкіше. икш полірдчени оуліоліх дрхЗн^ли. пойлідти и скончдти врдтТю шцд /мо­
его. вгдд 1 8 р і р ^ ВОСПОЛІАН^И HOVH^W И С/ИрТЬ.
и не лі^тивное
1
5

2

А . дерзаю. А . и Л . по прркоу.
6

А. толикы.

ехтворити.
МАНОУ)(ОСА.
15

лічеше^ весь слезд^и

9

А. и Л. и 6 чтъ.

А. и Л. злв^женіа.
12

А, и Л. ЕЙ.

А. сов фдшл ми.

пдче же,

18

16

18

10

3

А.глоу)(ьТ.

А . поско.

^ Л. вхспллчел с д .

8

Л.

А. и Л. оцг. " Л. не вшіо-

А. и Л. скорвь.

А . л Л.доврорствоую.

А. и Л. и егдл.

4

ли

р43 -

14

Л. в дныа.

17

А . и Л . или-