Царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церковных чинах (Стоглав)

Царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церковных чинах (Стоглав). — Москва: тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1890. С.424

Содержание
OCR
— сои —
ГДД 4ПЛИ И стіи оцы0 со^рднишд и 3
|г.

4П0ВГ

КА

аш

^- О

1

толіх с т г о и рдвнодпльнлго яедикого КН^А
2

клл&имеоА

іиекъскАго

ко свое црколія з

р^сж т д ж о ко

ЕСВА

4 В 1 Г4 н | И

и

5

4 К 0 Н 0 П 0 Л 0

-

5К6ШИ ндписд сице. Bz Й М А 6 ШЦД И СНД И СТІО
АХД. се й з ^

кнЗ

ь

вололіе

8

ндреченныи ко

ШК. СТОДІЙ кршбнш БДСИЛбИ. снхіс^ослдвль
'кч г^

^ и

игорс влжбныА

т-*

і2

оі t

кнгини шлгиKHOlfKE
п

г^

\

прідля ес/иь стое

крцібше. Е5 гречбскдго црл КОСТАНТИНД^ й Ш фоТ ^ А пдтр д р р црбгрдскдго прУдр
т

кді о

13

ш НбГО ПбрЬ-

титроподитд /ии^дилд киевоу. и крти

KCW роі^скаю з 6 ' 1 1 ^ ^ с г г ^ крс|ібнібдіх. потоліх д^кTomz /иногиид^15 ліиноукши/Иій. сх^дд

шжкь16

COBOpH^W СТЫЛ17 БЦД ДбСАТИННОуКі Й ДД 6И ДбСАтино^. й^о всбго1 кнжбшд своего, т д к о й по всбй
д л к д . з ^ л и рмкои И CZ КНЖбНІД [И^О ВС6Г0 кнжд
с^дд. д д р ДбСАТОуі^ вбкшоу A it тор ^ ДбСАТОуЬО

Г

Л. 6 томь ж .

свое.

5

диліерх.

2

Jl. кіевьснаго.

J L цркомь.
9

6

н^ю стыа.
20

7

Л . BZ стол\2.

и Л . перваго.
18

А . и JL й всед.

A . fio ИМА. Л . се а.

женныд. Л. влженныа.


3

12

10

16

13

А . и всдго. Л . йз& всего.

А. ц; всего. Л . то

всего.

" А . вл-

А . и Л . и пріа.

А. создл црковг.
21

А- й во

А. и Л. вла-

А . и Л . стослдвичг.

Л . олги.

А. «мншгы,

8

4

1!,

А. и Л . да.

І7

U

A.

Л . czsop-

А . со кйженіа.