Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
ГЛАВ\ ДВАДіиТЬ ТРЕТЬЯ.
0

ВТОРОМЪ ЖЕ БРДЦЗ, II 0 ТРОЕЖЕПЦЛХЪ.

А второму браку в пчанія п тъ, по токмо мо.іптва по правиломъ, третьему подъ запрещеиіемъ по свящсішымъ пріівііломъ, второму два л та еіііітиыііі,аще будстъ младъ, то едипо
л то, а третьему браку пять л тъ, общсиія и всякія святыпи,
а чствертыіі бы бракъ отъ васъ иикогда же бы вменоваіся.
Четвертый бо брасъ законвіц правила возбраияютъ ; блудяй
бо въ себ едиііомъ иеправду сію им етъ, а иже четвертаго
брака яко рекше себ смеснлъ, поругается убо симъ, возбраііяіощнмъБозкественнымъсвящепцымъправііломъ,оііъубошке
разрушаетъ Божествеиныхъ u свящепиыхъ правилъ, каковое
ин етъ благочестіе, какова отв та ждетъ на страшномъ Суд .
Той убо самъ себ отлучай отъ славы Божіен.
Зрн.
Богословіюжетезоимепитіи великіи Григоріи; рекли первый
бракъ законъ, вторый прощепіе, третій закопопреступ.ісиіе,
четвертый печестіе, понеже свииское есть жнтіе. Премудрыіі
царь Лсвъ, и ко четвертому браку совокупился бяше, п во
отлученіе впаде отъ Ппколы патріарха, ему же много моляся
Царь, еже разр шити сго отъ таковаго связанія, и якоже
Патріархъ пс умолеиъ пребысть,—Царь отъ Церкви изгна
его, II въ его м сто паки Ев имія мужаосвященпаго постави
на патріаршество, и еиу Царь много моляшеся, еже разр ІІШТІІ его отъ связанія того, п пе токмо не разр гаи его, но и
отверл;епа, и пе прощеиа сотвори ради четвсртаго брака,
со множсственп йпшми Святитеіп возбрапяше ему.