Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
ІІОС.І-СДОПАІІІБ UIIO.—КАКО ПОДОБАЕТЪ ІІ сопокупитн
ПО.ІУ п

жепскАго

обоихъ

МУЖЕСІІАГО

СУЩІІХЪ DO ВДОВСТВІІ.

Двоеженецъ и по нужд троежевецг, взиде ви сіи будутъ
въ Церковь, и возложивъ попъ па себ эпатрахиль и елонь,
толіе глаголетъ : Благословепъ Богъ вашъ. Таже Трисвятое,
и no O n e пагаъ, священпикъ глаголеп., яко твое есть царство, также тропарь и копдакъ дню, слава и пып , Богородпченъ; діякопъ Господу помолимся, свящеппикъ глаголетъ
молптву сію.
Господи Боже пашъ, иже Авраама друга назвавъ, u ІІсаака
иревозлюбивъ, п Іакова къ жеп Ліи совокуппвъ, и устроивъ
того и второму ложу Рахпліипу иріобщитися, самъ нын
благословп рабы своя сія пмя-рекъ ; освяти же ко второму
браку илн третьему приходящаго ради естествеппаго искушепііі. іі еже ко юпости прилучившагося вдовства, ты бо хотя
ІІСМОЩП пашей, Павломъ сосудомъ пзбраппымъ твоимъ
закоііъ подоживъ, лучше т леспаго разжеиія быти о Господе
браку пемятежпу, т хъ жнвотъ соблюди и целомудрепно
т мъ пожити даруй, благоволи въ повел піихъ твоихъ идящпхъ, не возбранпымъ быти отъ сопряжспія союза ; яко твое
есть царство и снла и слава, Отца н Сьша и Святаго Духа,
MI,mi-, и прнсно u во в іиі в новъ амииь.
Апостолъсреды, семнадцатоіі пед ли, ко Е<і>есеомъ послаиіе.