Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
<<

ГЛАВА

УКАЗЪ

КАКО достоптъ

ДЕВЯГАЯ.

БОЯ;ЕСТВЕПИЫЯ

СІУЖБЫ

СВЯЩЕПППКУ Н ДІЯЕОПУ |-.!У;І:ІІТІ1.

Стапутъ оба вкуп , предь дверьми Церковпыми западіі І,І міі въ паперти, и входъ творатъ, сотворяющетрп поклоиы.
Діякоиъ : благослови владыко; іерей благосіовенъ Богъ пашъ.
Таже : Царю ііебеспый; Трисвятое ; u no Отче п а ш ъ , —
іерей возглась, яко твое ееть царство ; по сеыъ Господи
помилуй двепадцапз. Ііріидпте поклонимся тршкды ;—таже
глаголетъ тропарп сія.
Радуйся двери Господня испроходимая, радуйся пречпстая
Д во, святая Владычпце, п заступппца міра, радуііся ст ио u
иокров , и приб жище граду нашему.
Подъ твою милость приб гаемъ Богородице Д во, мо.пітвъ
иашихъ пе презри въ скорб хъ, и отъ б дъ избави пасъ,
едииа чистая и благословеипая.
Гооподи отъпмн отъ меп беззакоиія моя, и прегр шенія
моя да достойио вииду, въ достояніе Храма твоего Святаго.
Пепроходпмая двери, тапио-зпамеипая благослонеииая Богородице Д во, пріпмн молптвы ііапіа, н прпііссп Сыпу
своему и Богу пашему, да спасетъ теб ради дуіпа иаша.
И по семъ глаголи тропарь иастоящаіо дпе ; Святаго, нли
Святнтеля, ііли прсііодобпаго Отца, нли Веіивомучеввка, плп
Лиосю.іа, и.ііі Еваигелнста.