Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
28
ВОПРОСЪ

хх

.

Да no гр хомъ слабость и небреженіе п перад піе винде
въ міръ въ ныи ашее время, нарнцаемся Христіяие, а въ
трпдесять л гь, н старые главы и брады бр ютъ н усы, п
іілатье и оден^и ииов рііыхъ земель посять, почему зиати
Хрвсгіанйна.
ВОПРОСЪ XXIV.
П Хрнстіяис рувою крсстптся, пе по С)щсству.

II крссгиос зпамеиіе пе по Существу, отцы духовііыя о
семъ не радятъ, u пе поучаюгь.
ВОПРОСЪ XXVII.
Пжс Христіпие, клеиутся u лаются.

Клеиутся имеііемъ Божіимъ во лжу всякиміі клягваии, ІІ
лаютъ безъ зазору всегда всавими укорнзиами іісііодобиылін,
ВОПРОСЪ

XXVIII.

Скаредиымн ІІ Богомерзкпмн речьмп сзке пе подобаетъ
Христіяиомъ, и во ипов рцахъ такое бесчестіе ие творится,
какъ Богъ тераитъ нашему безстрашію.
вопросъ XXIX.
О пе покаяіііи

гриховъ ІШШІІХЪ.

Да u о пиыхъ тяжкихъ внпахъ, д\ховно бес доватп довле тъ : за что гіі въ Божііі приходптъ на землю сію п всякіе
казпп ііраведпаго ги ва Божія. Да ііе до коица проги вастся
Богъ, иаказуетъ милостію, и ждетъ иашего поиаяпія и обращепія огь всякихъ золъ, паче же отъ блуда любод яішаго,
пролюбод йства и содомства, ііеправеднаго суда, гордостн,
зависти. Помыслимъ первая, почто Господь весь міръ иотопи, Иоя еднпаго соблюде, ие блюда ли ради,—а Содомь и
Гоморъ огисмь поястъ, за что Лота же еднпато праведнаго
изведе,—ие отрочоскаго ради блюда Пііиевія градъ погіібе,