Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
8
павпд ві.. a, Богоугодпын д ла во:иіобиві., да пе постраждемъ
подобв со прогн вавшими и пе покаявшимися. Якоже
Христово аіово во Евапгеліи пишется : ГІришедый бо пов да
ему о Галилесхъ, ихъ же кровь Пнлатъ см са съ жертвами
пхъ, рече имъ Ісусъ : мните ли, лко сіи Галилеяпе гр ши ищіи сі/ть, паче вс хъ въ роде семъ, ни глаюлю вамь, аще ие
покаетесл всп тако потбпете. Поспомянемъ убо on. пачала
міра, како ое пощаде Богъ, сатаны за едину гордость, и
вс хь аггелъ его яже быша въчииу его, по плеппцамц мрака
с в т а , и съ Небеси свсрже, и въ б сы претворишася за едипъ
гр хъ. Лдамъ и Евва ие покаявгаеся, и зря извержспп быша.
за едипаго челов ка прест плеиіе, всіи праведпицы во адъ
сіпідота; допс-іежс изведе Хрпстосъ Господь. За блудъ, и
за ііеудержапіе ПЛОТІІ и преступлеиіе, еже не совокуплятпся
сыпомь Божіпмъ со дщерьми чаюв чески.ми, пе пощаде Боп.
всслеппыя, и потопо.мъ вся потреби, токмо правсдиаго Поя
соблюдесо осмію. За миожестпо любод янія и прелюбод япія,
Содомъ u Гоморъ огпемъ созкже, токмо едпааго праведпаго
Joxa со дв ма дшерьми, обндсііа пзбавп отъ печистотъ, и
что протчее, діпого о ссмъ глаголатіі п ппсатп, в дается и
видится вся въ ппсапін цзв стпо, въ в тходп. закоп , и въ
иовой благодатн. Такожс и въ ііыи ішіяя времеиа, за всякія
различиыя гр хи, всякпміі и разліічпымп і.алііп, мпогія
грады раззоріішася, и людіе безъ в стіі бі.іша п падоша.
И великія царствія запуст ша, оныя за гордость, ипыя за
братоиепаиіід піе, п за пасіілія свопхъ. Мпогп падоша за
идолопоклонепіе, ііже пе обратпшася па благочестіе, наііпаче
же горше всякаго зла, за любод яніе н предюбод япіе, за
содомскііі блудъ, и всяиую иечистоту. Миогія царства пзчезоша, u безъ в сти быша, еще же за срамослопіе и клятвопрестуилеціе, н за безм рпое обііЯдсиіе и піянство, напраспою
смсртію изчсзоша, ІІ безъ в сти быша.
ЛІы же вс хі. спхь убоявшеся, умъсвой собравше, очпстимъ
чувствія душъ и т лесь иашііхь, поразсмотрпмъ вся мпмошедшая и ііастояшая, п яже ііреді. очпма бывшая н бываюіцая паіііима, ІІ узрпмь пе вся ли тая суть въ пасъ злод япія.