Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
ГЛАВА ДЕВЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ.
Ш Е О Т О І І З А П О В Т І Д П ОТВИГЬ, ВЪ ПОТОГЫЕ ДІІН СУТЬ ІІЕСУДиТІІСіІ,
U ПОЗОРПЩУ ПЕ БЫВАТП. С Е Д М Ы Я

n-AUII.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Шестая запов дь повел ваетъ, яко праздпики суть, пже
прежде Пасхи семь дпей, п семь дней по Пасц , п день
прешде Рожества Христова, и свптаго Богоявлеиія, и Страстн,
п святыхъ Апостолъ депь, и всякая Пед ля ; и въ таковыя
дии позорпще пе сотворяется, пи судъ судится. Въ семг.
дпей иже прежде Пасхи, и по Пасх , ии людстіи долги, ии
особпіи пе пстязуются, седмая-падесять запов дь повел ваетъ
ві. т днп свобожепіе, и въ поклепницахъ, и въ пекальпицахъ,
ид же пекутся хл бы, работати в продати, еже отъ иихъ
помипапія пе составляти.
ІІятьдесятпая запов дь, тояже грапи глава двадцать пятая
рече : яко четыредесятъ дпей святаго поста, и вь дсаь святоіі
ІІасхи разбуйинцы мучатся, о семъ жс свид тсія рещи,
подобііо паче вс хъ. II савріи третыі запов дь, чствсртыя
грапп, первыхъ кпигь свитка рече, яко въ деиь Пасцы,
піічтоже пе затворяется въ темшщ , п инчтоже связуется,
токмо прелюбодсй д іищу, п гробиьш тать, и отравиикъ, н
ьуяіі перппры въ тайіі , спречь по Руск денежион ыастеръ,
подм сы, н убіііца, и мучитель, вси бо сіи вссгда по своеіі
вин
ііріемлютъ, протчіи же едиіюю токмо помиловаиіі
бываютъ.