Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
212
тіітс.ш, у собориыхъ Церквей седьмицу служптіі, и егда
отстоигь ііовопосвііщеиный попъ урокъ свой у соборноіі
Церквм, пкозкс обычаіі есть, Епископъ жс отпускаетъ его къ
поручеііыой ему Церкви, показавъ н давъ ему, отъ правилъ
святыхъ Апостолъ хиротоііію, u прочетъ ему списокъ сей,
положитъ ііа пресгол , и иелитъ ему взяти в депіе, и память
свящепія, иаішачеже наказывають ихъ духовп , чтобъ сами
жнли въ чистот и въпокаяніи,п въ протчихъ доброд телехъ,
п въ страс Божін, п о семъ бы моглп, по свят й хиротоніи
церковь Божію блюсти и храицти, и православпыхъ Христіянъ
страху Божію учнти, u паказыватп о вссхъ полезііыхъ, по
тоіі /ке свягЬй хиротоиін шічтоже претворяюще, но по Боз
вся устроиюще, u сдержатися огь всякаго зла и зазора иеподобиаго, паппачеже блюстися отъ обядспія и піяиства, н клеветы п ДЖІІ, іі протчихъ иеподобиыхъ д лъ, пхъже иеиавидить
Богъ. II аще въ васъ плодъ духовпыіі узрятъ, вашн духовиіи д ти, то па васъ смотря миозіі спасутся, по ременпому
Хрпстову словеси : вы есте св тъ міру, вы есте соль земли.
П того ради подобаетъ свящопство свое сохрапити чисто,
п блюстіі себ отъ всякаго зазора, якоже и предп рекохомъ
о семъ, по святой хиротоніи.
Также и діякоповь поучати, чтобь свое діякооство чпсто ц
пспорочпо сохранили, и жпли бы въ чпстот и въ покаяііііі,
и ві. ііротчихъ доброд телехъ, безъ всякаго зазораиеподобпаго,
паппачеже прилсжаииі со страхомъ Божіимъ къ свят іі
Церкви, u къ свящепііііку о Хрпст , въ покаяпіи и въ сов гЬ
духовиомъ, и къ протчиыъ православнымъ Христіяномъ, въ
любви и смиреиіи, и во всемъ себ соблюдающе, и образъ
вс мъ показующе добрымъ д ломъ, да u протчіи же видяще,
прославятъ Бога, давшаго вамъ свящеиствовати, и смирени мудрствовати.
II ащо тако пребудете, то блажеии будете, и сугубоп чести
оіі Бога сподобнтеся, пе токмо зд , ію н въ будущій в къ,
по Божсствеішодіу Апостолу : иже око не видіь, и ухо пе слыша,
и на сердц человіысу пе взыде, лже уютова Боіъ люблщимъ
(о, и хранащим о всемъ запов ди ею.