Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
155
давати девятую часть киязю, а десятая часть свят й Церквп,
и отцу ііашему Митрополнту, еже убо нскопп порученпое
Богомъ, п Святителемъ, и Епископіямъ пхъ городскія и
торговыя всякія м рила, и съ пуды и съ в сы ставнла отъ
Бога, и закоеао уставлепо есть. II Мптрополпту блюстп
безъ пакости всего подобаетъ, за все бо то воздати ему слово
въ дсііь Суда,великаго, якоже п о душахъ челов ческихъ.
А

СБ ЛЮДІІ ЦЕРКОВПЫЯ

ПРЕДЛНИ

МПТРОПОЛПТУ

ПО ПРАВІІЛОЫЪ.

ІІгумепъ, игумепія, попъ, діякопъ, попадія, діякошща, u
д тп ихъ въ клиросе. Чернецъ, черница, проскуршіца,
поиамарь, прощепикъ, баба, вдовпца, задушный челов къ,
прикладепъ старикъ, сл пецъ, хромецъ, ыопастырп, больииці.і, пустьшпицы, страпио - пріи&шицы, u кто порты
черпеческія стережетъ. Т людп Церковиыя Богод .іыіыя,
Митрополитъ в даетъ промежъ иыи суды, илп обиды ; которыя то общііі и судъ и присудъ па полы.
Аще кто приступнтъ сія правпла, яже есть у правилъ
Святыхъ Отецъ, по привиломъ и по первыхъ православпыхъ
цареіі управлепію, кто имать правила Святыхъ Отецъ приступити, лп д ти мон, лн впуцы ыоп, слп правпуцы, плн
киязи, пліі боляре, ІІЛИ въ которомъ град иам стпикъ, илп
судія, или тпупъ, а имугь обид ти суды Церковпыя нліі
огьиыати, да будутъ проклятп въ сеіі в къ и въ будущій,
п отъ седьыи соборовъ Святыхъ Отецъ вселепскпхъ.
П того радн прапославиыя Хріістіяпе вси, и цари Гречестіи и Русскія, боялися отъ Бога осулгдепія, u свнтыхъ
Апостолъ п Святыхъ Отецъ, н седьми соборовъ, и пом стпыхъ,
м особь сущихъ Святыхъ, страшиыя u грозиыя и велнкія
предпречепііыя запов ди ІІ клятвы, тамо бо оіш Святіи Отцы
соборие возгласішіа, п Святымъ духомъ зап чатл ша. Аще
кііі царь, или ішязь, или инъ въ вакомъ пибудь саиу пмать
судпти Святительсиііі саііъ, илн возхвтитъ, или возмстъ что
отъ Святыхъ Церквей, или отъ святыхъ моиастырсіі, возло-