Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
XV
ГЛАВА
0 ппщспитательств

LXXI.

отв тъ, п о искуплепіи п.і п п ы х ъ

..

180

..

182

Богод лыіяхъ, н о прокая;еп(іыхъ, и о клоспыхъ, и о ирестар вшихся, ио улицамъ въ скорбехъ л е ж а щ н х ъ , п па т лежкахъ п
на с а а к а х ъ возящпхся, пе и м у щ и х ъ гд главы подклопатп
..

183

ГЛАВА

LXX1I.

Отв тъ, о пскуплспіи ІІЛІ;ІІИІ,І\Г.

..

ГЛАВА
0

..

LXXIII.

ГЛАВА

LXXIV.

Отв тъ о святыхъ и честпыхъ икопахъ

..

184

ОгвЬтъ о вотчппахъ и о купляхъ, которые Боголюбцы
давплі
церквамъ Святымъ па память своішъ душамг, ц по своихъ родителехъ, въ в чпой помипокъ п въ пасі діе благъ
..
..

185

ГЛАВА

ГЛАВА

..
LXXV.

LXXVI.

ОтвЬтъ о Святптельскихъ деньгахъ бозъ росту, п о хл б

..

188

вдовствующихъ поп хъ поучепіе, пже во святыхъ отца иашего
Пстра Митрополита всея Руссіп
..
..
..

189

ГЛАВА
0

ГЛАВА

LXXV1I.

LXXVIII.

0 томъ л;е, послапіе Василія ве.ііікаго Грпгорію пресвитеру, правило
семьдесятъ шестоо
..
..
..
. .
ГЛАВА

LXXIX.

О томъ я;с, послапіе Фотія Митрополита всея Руссіц во Псковъ,
о вдовствующпхъ поп х ъ ; о т хъ же вдовствующихъ поп хъ п о
діякопЬхъ, преподобпаго игуыеиа ІосііФа Ламскаго Волока, салобывшаго на томъ Собор , собраиіе отъ овящеипыхъ правплъ
..
ГЛАВА

ГЛАВА

мопастырЬ пп ЖІІТІІ

..

..
ГЛАВА

..

198

LXXXII.

черппцомъ п черіищамт., въ

..

195

LXXX1.

ОтвЬтъ о вдовствующихъ поп хъ II діякои хъ

Отв тъ о тоыъ, что впредь

191

LXXX.

0 т хъ вдовствугопиіхъ поп хъ, грамота всликпхъ Кпязсіі, мы В. Толпігь
ГЛАВА

ИК)

одіюмъ

..

. .

200

..

..

201

ЬХХХІІІ.

Да ма томъ me соборі;, прежде васъ Отцы уложили