Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯ.
0

СВЯТІІТЕ.ІЫ:НОМЪ СУДХ

СОБОГІІОЙ ОТПТІТЪ, ОГЬ СПЛЩБІІПЫХЪ ПРАВІІ.ІЪ

святыхъ отЕцг, н отъ ЗЛІІОІІТ.ДКГІ БЛАГОЧЕСТПВЫХЪ ЦЛРЕІІ.

Яко пе подобаетъ кпяземъ и боляромъ п всякимъ судіямъ
мірскимъ, свящеппическаго п ивоческаго чииа па судъ привлачатп, пиже таковымъ судитп да пе обладаютъ ими никтоже
отъ простыхъ людей ; ИІІ князь ии болярииъ пн всякій
мірскій, да не обладаетъ іерея, пиже мопастыря, пиже мниха,
сія вся освящеппая, Богови возложева суть, и Святителемъ
ппктоже пми не обладастъ отъ мірскихъ. Яко ппже что не
освящеппая, священпая пзпосится отъ Церквей, да не пріемлюгь, что аще ли и созидатели Церкви, илн монастыревіи
суть, точію единаго благословенія Церковпаго и приношенія,
и се узаконено со страхомъ пріимати, и со благословеиіеыъ
Архіереовымъ или іереовымъ. Аще ли кто и покусится что
взятиотъ Церкви, безь благословепія Архіереова, илп іереова,
кром закоиа Церковоаго, таковый по чиву подобепъ есть
точію свящеппая крадущи, и сквериостяжателемъ, п ипов рпымъ челов комъ ; и сіи убо яко татіе суть и хищницы,
п разбойпицы Церковніи, u сія аще ьто сотворитъ и пе покается таковый пагубу насл дитъ, сицебо и Господь нашъ Ісусъ
Христосъ запов дая рекъ : воздадшпе убо кесарева кесареви,
и Божіа Богови.
0 томъ же Святительскомъ суд , отъ спящепиыхъ правилъ
святыхъ Апостолъ втораго правила.—