Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
XIV
ГЛАВА

L,VIII.

О томъ же, о разлпчпыхъ Свптптсіехъ IjcTiiuiana Царя

..

144

..

145

томъ ;і;е святаго u равиа - Аиостоломъ Царя Копстаптина, и
святаго равиа - Аиостоломь ве.іикаго КІІЯЗЯ Владиміра Кіевскаго
п всея Руссііі, духовпыя зааовЁди съ ВСІІІКІІМЪ запрещеиіемъ,
что мірскимъ людемъ п судіямъ, свящепиическаго и ниочсскаго
чипу пе судити, ипд;е па судъ в р й ы а ч а т в , имуще сііце
..

146

ГЛАВА

ІЛХ.

Отомъ же, праші.ю семьдссятъ седмоо тогожо Іустппіаиа Царл
ГЛАВА
0

LX.

ГЛАВА
Запов дь благочестнваго Царя
обидящія святыя Цсркви

LXI.

Маиуила
..
ГЛАВА

Компипа Гречеснаго, на
..
..

LXI1.

О томъ же, благочестиваго Царя Іустішіаиа, глава первая. — Отъ
свитка повыхъ заповіідеіі
..
..
..
ГЛАВА

152

LXIII.

0 томъ ікс, святаго u равиа-Апостоломъ великаго КЕІЯЗЯ Владнміра
Кісвскаго u всоп Руссіи, тамо бо во свое.мъ Церііовпомъ завііщаііііі
и закоііоположеиіп иаппса сице.
..
..
ГЛАВА

140

153

LXIV.

0 томъ и;е, послапіо Кппріяпа Митрополнта Кіевскаго и всея Руссіи
во Псковъ, иаппсаио о Святнте.іьскомъ суд
..
..
ГЛАВА ЪХ

157

.

А сс, что судятъ міряие поиовъ, u казпятъ ихъ u осуждаютъ

..

150

..

. .

161

..

..

162

Соборітоіі отв тъ, о архимапдрііт хъ и пгумеи хъ, u о свящевниц хъ
о діякои хъ, u о всемъ свящепническом-ь п ипоческомъ чпму
..

164

ГЛАВА
Отв тъ о Святпте.!ьскомъ суд
ГЛАВА
0 песуднмыхъ грамотахъ . .

LXVII.
..

ГЛАВА

Г.ІАВА
0 вЬпсчпоіі пошлпп

LXVI.
..

LXVIII.

ЬХІХ.

Царевъ Указъ, и Сооорпос уложепіе
ГЛАВА

..

170

..

170

LXX.

ОтвЬгь о пустыхъ Церквахъ, что стоять безъ ІІЪІІІН

..