Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
114
сокрывішімп талантъ, въ муку в чпую, аще кто будегь оть
сам хъ т хъ мастеровъ зкивоиисцевъ или отъ нхъ учеппковъ,
учпегь житп же пе по правплыюму зав щапію въ піяиств ,
и Святптелемъ таковыхъ въ запрещепіе полагати, u on. д ла
иконнаго отніодь отлучпти, боящеся слопеси речениаго :
проклятъ творпіі д ло Божге съ небрежеиіемъ. Ащс которыя
по се время писали пконы не учася самовластно, сиречь
самовластвомъ, п самовольпою п пе по образу, п тЬ икоиы
пром няли дешевио простымъ людемъ поселяпомъ нев ждамъ;
нію т мъ запрещепіе положптп, чтобъ учплись у добрыхь
ыастеровъ, п которому Богъ дастъ, учнсть писати по образу и
по подобію, и тотъ бы писалъ. А которому ие дастъ Коп.
ІІМЪ въ коиецъ, отъ таі.оваго д ла престагп, да пе Божіс
таковое ради письмо похулнтся. Ащс которыя пе прсстаиугь
on. таковаго д ла, таковін Царскою грозою пакажутся, п да
судятся, u аще онн учвутъ глаголаш, мы т мъ жнвсмъ н
шітаемся, п таі.овому ихъ речепію не виимато, иопеже пс
зііающе таковая в іцаютъ, п гр ха въ томъ себ пе ставяп.,
пе вс мъ челов комъ пкоиопіісцемі. бг.іти, миогобо различиа
рукод йствія подароваипа быша отъ Боіа, нми же препптатііся,
и живыыъ быти, и кром пкоппаго піісьма. А Божія образа
въ порокъ іі въ попошенія ее даваіиі
Такожъ Архіепнскоаомъ п Еиископомъ по вссмъ градомъ
и весемъ, н по моиастыремъ свопхъ ііред л хъ пспытовати
мастеровъ икоииыхъ, ыхъ писемъ сампмъсмотр тн ИІІОІИІЫХЬ,
а пзбравшн кождо пхі. во всемъ прсд л живоиіісцовь иарочитыхъ мастеровъ, да имъ прпьазатіі иадо вс мн НКОІІОІІПСЦЫ
смотр ти, чтобь въ пихъ худыхъ и бсзчпіиіыхъ пе было, a
сами Архіепискоиы п Еппскопы да смотрятъ надъ т ми
жнвописцы, которымъ прнказапо, п берегуп. таковаго д ла
иакр пко, а жпвопнсцевъ ои хъ бсрегутъ иачс простыхь
челов къ, а всльможамъ u простымъ челов комъ т хъ жнвописцсвъ во всемъ почитать, u честпы пм ги за почестиое
воображеиіе.
Да п о томъ Святитслелъ вслнкое попечеиіс
іі брсжсніе им тц, комуждо во своей области, чгобы гораздые
пиоиішкп п пхъ учспні.и пііса.ііі съ дрсвиихъ Образцовъ, a