Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
XII
ГЛАВА X X X I I .
0 крестящпхсп no no чшіу
ГЛЛВА

XXXIII.

о содомскомъ грБс
ГЛАВА х х х і

.

0 церковпомь чііиу
ГЛАВА

XXXY.

Указъ соборпымъ старостамъ поповскнлъ ва Wocuuli, н по вскмъ
градонъ, радн Цервовваго собравія, u староста ввбравъ тута, ппыо
ипогіс Церкпп и попы п діішоиы, туто прпходіітп прігітспы
ГЛАВА

XXXVI.

0 ііаказааіи чадъ своихъ
ГЛАВА
0 томъ mo, чтоОы па врвв

XXXVII.

Креста пе ціиоііали
ГЛАВА

XXXVIII.

0 тоиъ яіо крсстпомъ цііловапін, отъ БОІКССТССІПІЫХЪ правімъ
ГЛАВА

XXXIX.

0 таФІагь безбожпаго Бахивга
ГЛАВА

XL.

Отъ евііщспиыхь правп.іъ н о иостріг,ксііііі брадг
ГЛАВА
0

трвдесятъ п двою Царснпхъ
г.іавамъ

ХІЛ.

вопроссхг, п собориме

ГЛАВА

ХЫІ.

ГЛАВА

XLIII.

ОТВІІТЫ ІІО

Отв тъ о трегубоіі А.шілуій

Соборпоіі отв тъ о яшвописцахъ, и о честиыхъ Пкопахг
ГЛАИА

ХЫ

.

О СВЯІІІСІІІИ Цирквіі, и о томъ Соборпоіі ОТВІІТЬ, по свящевпыагь
прапііломъ
Г.ІЛВА
D сващепіа все храма

XLV.