Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
ГЛАВА СОРОКЪ ІІЕРВАЯ.

О ТРІІДЕСЯТП П ДВУ

ЦАРСКПХЪ ВОПРОСЕХЪ, II СОБОРПЫЯ ОТІІЪТЬ^ПО ГЛАВАМЪ.

ВОПРОСЪ 1.

О свят й Тромц пнгаутъ, перекрести опу средпяго, а ппын
у вс хъ трехъ, а которыхъ плсьмахъ п то гречесппхъ подписываюгь святая Тропца, а перскресгія пе пишутъ шіедипаго,
а пып подппсываютъ у средпягоісуса Христа святая Троица;
іі о томъ разсудпта отъ Божсствеппыхъ правилг, како нын
то писати.
П о томъ отп тъ.

Писати жпвописцамъ пкопы съ дрсвпихъ образцовъ, како
грсчсскія живописцы пишутъ или пііса.іп, н какъ пнса.іъ
Руб.іевь, п протчія зкпвописцы, п подппсывати святая Тропца,
а отъ своего замышлепія ипчтоже претворпти.
ВОПРОСЪ II.

Ппая убо творится въ простоіі чади, въ ыіру д тп родятш
въ сорочиахь, п гЬ сорочкп прпііосятъ къ ііоиамъ ы вслягь
ихъ класти иа прсстол до шести иед ль.
И

0

ТОМЪ ОТПІІТЪ.

Виредь таковыя исчпстоты и мсрзостп во святыя Церкві!