Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
ОГЛАВЛЕНІЕ.

ГЛАВА I .
Царскіе вопросы, в Соборпыс отв ты, о мпогораз.ііічпыхъ чпігЬхъ
Цсркотіыхъ
ГЛАВА П .
О пррдпслопін
ГЛАВА Ш .
0 Царскомъ рукописаііііі, ижс па томъ и;с Собор вдастъ Царь свосп
руки піісапіс, съ Богодухповеппымъ паказапіемъ u душсполсзпымі.
покаяпіемъ, з ло полезно слышащпмъ п впемлюіцпмъ сія, вмущап
сице
TJADA IV.
П потомъ Царь вдаетъ па СоборЬ ипап писанія, о иовыхъ чудотворцехъ, п о мпогихъ раз.іичііыхъ пппехъ n о вопросЬхъ, пмуща
сиас
ГЛАВА V.
О тридесяти содми Царскпхъ вопрос хг, п о Цсрковпомъ стросніи
ГЛАВА VI.
П о т хъ о вс хъ Царскихъ вопросехъ, Соборпоіі отв тъ
ГЛАВА

П.

Указъ о звопу н о Цсрковіюмъ п іііп, ио
правпло.чъ, пичтожс претворяющс

ставу и посвнщеііііымъ