Деяния Второго Всероссийского Cобора христиан-поморцев, приемлющих брак. 1913 г.

Содержание
OCR
— 211 — № билета. Имя, отчество, фамилія, 44
36 И. 29
61 К. 48
30
87
141
4
107 146—147 64 113 16 32
93 128
92
119
Л. 31
46
80 М. 136
63
24
118
73 33
50 Н. 108 O. 114
П. 117 15 59 77
100 45 78 P. 18
17
28
76 126
С. 26
11
75 Н. Зорковъ, О. Ѳ
Зыбинъ, Е. Ѳ
Ивліевъ, В. С
Игнатовъ, Д. К
Казаковъ, Я. С
Калмыковъ, Ф. И
Касичкина, В. М
Кашинъ, Л. С
Кожевниковъ, М. А. . . . Кондратьевъ, А. Я
Кондратьевы, И. И., А. П. Коноплевъ, А. С
Коптевъ, П. И
Короваевъ, Т. П
Королевъ, М. М
Н. Кошолкинъ, Е. Т
Кузнецова, А. 3
Кулагинъ, И. Ѳ
Кулаковъ, И. П
Лащеиковъ, И. Г
Н. Легошинъ, С. В
Ломакинъ, Д. К
Мальцева, А. В
Н. Мащаковъ, И. О
Н. Менщиковъ, М. М
Митюшинъ, И. И
Михеевъ, А. В
Мѣснянкинъ, И. Г. ... . Мыльниковъ, Г. М
Неопихановъ, В. А. . . . Н. Осиповъ, С. Е
Падеринъ, К. И
Перминовъ, Л. Г
Петрининъ, А. Д
Поздѣевъ, 3. А
Поповъ, А. А
Пореевъ, П. С
Поѣзжаевъ, М. И
Разина, Д. М • Разинъ, С. Ѳ
Расторгуевъ, С
Роздьяконовъ, Н. Е. . . . Н. Русиновъ, Г. А • Семіоновъ, М. М. . . . . •
Сердцевъ, А. Е. .. . . • ■
Соловьевъ, В, М, , ... • Отъ какой губерніи. . . Нижегородской. . . Курской. . . О. В. Д. . . Московской. . . Нижегородской. . . О. В. Д. . . Московской. . . Ярославской. . . Семипалат. обл. . . Ярославской. . . С-ПетербургскоЙ.
. . Владимірской. . . Нижегородской. . . Вятской. . . Нижегородской. . . Воронежской. Воронежской. Таврической. О. В. Д. Саратовской. Симбирской. Ярославской. Владимірской. Тобольской. Московской. Оренбургской. Таврической. Вятской. Ярославской. Оренбургской. Оренбургской. Вятской. Лифляндской. Уфимской. О. В. д. Оренбургской. Уфимской. Оренбургской. Оренбургской. О. В. Д. Уфимской. Архангельской О. В. д. Томской. Симбирской. 14*