Деяния Первого Всероссийского Cобора христиан-поморцев, приемлющих брак. 1909 г.

Содержание

ЧАСТЬ I

ЧАСТЬ 2

Телеграмма Собора на имя Государя Императора и ответ Государя

Приветствія Собору и адреса, поднесенные Председателю и Секретарю Собора

ГолосЪ Церкви (письма, присланныя ПредсоборнымЪ СовЬщаніямЪ)

ДокладЪ: О Церкви и ея ТаинствахЪ Л.Ф. Пичугина

ДокладЪ: О всепагубномъ антихристе Л.Ф. Пичугина

ДокладЪ: О святыхъ пророкахЪ Енохе и Илiе Л.Ф. Пичугина

ДокладЪ: ОбЪ антихристЪ и пророкахЪ И.И. Зыкова

ДокладЪ: О наставникахЪ и настоятеляхЪ Т.А. Худошина

ДокладЪ: О существе брака Т.А. Худошина

ДокладЪ; О таинствЪ св. крещенія въ простолюдинскомЪ состояніи Ф. П. Кондратьева

ДокладЪ: О таинстве покаянія вЪ простолюдинскомЪ состояніи Ф. П. Кондратьева

Брачный уставъ Московской Монинской моленной 1803 г. и канонЪ Всемилостивому Спасу, составленный Г. И. Скочковымъ

ДокладЪ: О брачномЪ каноне Г. И. Скочкова Д. В. Ватова

Брачный уставЪ Петербургской Общины

Докладъ: О старообрядческихЪ общинахЪ Д. В. Батова

Поморскій ответЪ сто пятый

Сообщенія

Постановленія Духовнаго Суда

Особыя мненія членовЪ Собора

ЧАСТЬ 3. Доклады по гражданским вопросамъ

ЧАСТЬ 4. Предсоборныя совещания

ЧАСТЬ 5.

ЧАСТЬ 6

OCR
— 125 — П'ЙСНЬ 3. Ірдося. Отрцы КО КЛДЗ^Н К'Ц'Ь КОСПНТЛНН НЕЧЕСТНКД КЕЛ^НІА небцегошд шгненндгш
П^ЕфЕНІА НЕ оуБОАШДСА,, НО ПОСрД'Ь ПЛАМЕНЕ СТОАфЕ,, ПОА^ ШТЦЕМЪ БОГЪ КЛЛГО- СЛОКЕНЪ ЕСН. Л к< Оо оучнкн ТКОНМН X ^ТЕ й почтою тй МАтЕрЮ нд кркъ к Клн# Галилейскою
ПйНШЕЛЪ @СЙ„ Й чОдо п ЙЕТКОйЕНІЕМ КОДЫ К КИНО ПОКАЗАЛЪ 0сЙ„ Н СИМЪ ОуК'ІГйНЛЪ
^СНЛ ГЯКО СО ОЦЕЛ\Ъ ТКОНЛІЪ КЕ3НАЧДЛ&НЫ И ПУСТЫМЪ Д^ОЛѴЪ,, ТрТІЕ ЕЛГОСЛОКЕНІЕ
ЗДКОННОАіѴ ЕркО ДДркілЪ 0СЙ: МЫ ЖЕ КОПІЕМЪ тй: ОЦЕМЪ БГъ ЕЛГОСЛОКЕН 0СЙ. Льстнклгю КрГЛ КОЗНЕЙ НЗКДКЛАА, Х|те\ члческін рдъ„ клгойзколилх ^сй
КОПЛОТИТИСА ГО ЧТЫА КГООТйОКОКНЦЫ,, Й СИМЪ ИСТИННОЕ д*і^кстко ск'ктл'ігншн
солнцд показалъ §сй *) къ окрчЕнТн же нсйскОсокрчныл дкы прномО мОжО іюснфО„
клгоішатТе здконок^чѴа гакнлъ 0сйо дд соуфТл дкы къ сдл»опоже^ткокднГн„ шесткОа
ПО П5ТЙ ЖИЗНИ кОпно СЪ ЗДКОНОК^ЧНЫМН КОСП'ЬкДЮТЪ: ОЦЕМЪ Бгъ ЕЛГОСЛОКЕНЪ СлАкд. ОстАкн німъ г^^й нішд БсеклдгІн **) Гдн„ Й прзр СЪ НКСЕ стАгю
ТКОЕГШ„ Й КНЖДЬ П^ЕДСТОАфІА ЛЮДИ Й МОЛАЦНАСА ТКОЕмѴ КЛГоОтрКІЮ,, Й ПйОСА-
ф'іА ТКОЕА КЕЛНКІА МЛТН„ ДД ЕЛГОСЛОКНШН ЕрК С0Н КЛГОСЛОК0НІЕМЪ ТК0НЛ\Ъо гаки» дд
согласно ксн косп'ЬкАемъ тй0 бц^мъ Бгъ клгослок@нъ 0сй. И нь'ін’і:. БсЕНЕПорчндА про дко Мдр,, ЛЮЛЙ СНА СКОЕГЦ) Х|тд Бгд нАшЕГШ„ дд клго-
СЛОКНТЪ ркы СКОА П^ЕДСТОАфІА Й М0ЛАф'іАСАо ПрСАф'іА 0ГО КЕЛНКІА мХтН„ ДА
ПрДОЛЖНТСА ЖИЗНЬ Й^Ъ К пркослікнон К'І^'Ь Й КЛГОЧ0СТУН„ ДД К срд КОСП'ккДЮТЪ: ОЦ0ЛІЪ Бгъ ЕЛГОСЛОКЕНЪ 0Ш. л л 0СН ІГ&НЬ и, Іріоси. ЧЮДО П^ЕКЕлѴе рСОДАКНцО коюкрзн ПЕфЬ ОЕрЗОМЪ^ Н ГАЖЕ КО П^ІАТЪ/, НЕ
ишдлн юныуъ. Тдко же н огнь кожесткеннын Д'ЬкО,, юже прйдЕ чнстО. Т'Ьм ПОЮфЕ КОЗОШЕМЪ: ДД ЕЛДГОСЛОКНТЪ ТКДйЬ КСАКЛА ГОСПОДА Н ПйЕКОЗНОСНТЪ 0Г№ КО К'ЬкН. И3КОЛНКЫЙ,, Х|Уе К ПЛОТЬ НДшО ОЕЛЕфНСА,, Й ПйТЬ ЖНЗНН К'кчНЫА КС'Ь'мЪ
к'Ь^мфнмъ к та показалъ ^сй. сАмъ Блко^ оустрн пѴть п^Акын ркомъ тко- НМЪ0 ДД ПОЙДЁТЪ ПО Н0МЪ КО истинѣ ТКО0Н^ уКДЛАфЕ ТА0 П^ЕКОЗНОСНМДГО ко
КСА К'к'кн. Блгослокнкый^ Бсеснльне Бже„ ЯкрАмд й рднтн снл к стрости, й рж- А0ННОмѴ ГО НН^Ъ ИсдАнѴ СОЧЕтАтНСА СЪ РЕК0ККОЮ ЕЛГОСЛОКНЛЪ 0СЙо й сн^ъ снУ *) Въ рукописи дальше идетъ: И ІІВІЫГШ твосгш цдрсткіл ХР‘*І,ЛЦ1ІА омое достойны сотворлсшн ДД КОПІЮ съ ЗДКОІІОВрДЧІІЫДІН ЕОСП-кв/іИТЪ: ОЦЕДІЪ Бгъ КДГОСДОВЕІІЪ 6СК. **) Въ рукописи: Бсесндьне. Ддніндд, . Д;?кн, г