Деяния Первого Всероссийского Cобора христиан-поморцев, приемлющих брак. 1909 г.

Содержание

ЧАСТЬ I

ЧАСТЬ 2

Телеграмма Собора на имя Государя Императора и ответ Государя

Приветствія Собору и адреса, поднесенные Председателю и Секретарю Собора

ГолосЪ Церкви (письма, присланныя ПредсоборнымЪ СовЬщаніямЪ)

ДокладЪ: О Церкви и ея ТаинствахЪ Л.Ф. Пичугина

ДокладЪ: О всепагубномъ антихристе Л.Ф. Пичугина

ДокладЪ: О святыхъ пророкахЪ Енохе и Илiе Л.Ф. Пичугина

ДокладЪ: ОбЪ антихристЪ и пророкахЪ И.И. Зыкова

ДокладЪ: О наставникахЪ и настоятеляхЪ Т.А. Худошина

ДокладЪ: О существе брака Т.А. Худошина

ДокладЪ; О таинствЪ св. крещенія въ простолюдинскомЪ состояніи Ф. П. Кондратьева

ДокладЪ: О таинстве покаянія вЪ простолюдинскомЪ состояніи Ф. П. Кондратьева

Брачный уставъ Московской Монинской моленной 1803 г. и канонЪ Всемилостивому Спасу, составленный Г. И. Скочковымъ

ДокладЪ: О брачномЪ каноне Г. И. Скочкова Д. В. Ватова

Брачный уставЪ Петербургской Общины

Докладъ: О старообрядческихЪ общинахЪ Д. В. Батова

Поморскій ответЪ сто пятый

Сообщенія

Постановленія Духовнаго Суда

Особыя мненія членовЪ Собора

ЧАСТЬ 3. Доклады по гражданским вопросамъ

ЧАСТЬ 4. Предсоборныя совещания

ЧАСТЬ 5.

ЧАСТЬ 6

OCR
УИШІІН; і1! ■ Е^) БД ГО ||тОШЙ(КДГо|)оКО|)Д Дристіднъ поллоріуБЪ, пр'ІЕлллні|ін^ъ ердкъ, сошед- ішгоса бъ ^дрстБЙ4і|ісллъ грдд^г Д^оскб1!: бъ л'Ъпго ОТЪ СОТБОрш'ІА м'ірд ^зуз* СЪ Д ГО ПО БІ ОС • §0 НАЛА @БАТЫА 0ДННОсЙ|1НЫА И ДсрДЗД'ЬлИ-
ЛЛЫА УрОНІ^ЬЦ ()Тіу И СЬІНЛ И 0Б> Я^Л4- 80 НАЛА ЛИББИ Н ЕДННШІА О ГОСПОД*Ь {{ДСШЛЛЪ }сЙ*{; Д|НСТ*Ь СОБрДБШІССА БО СВАТОМЪ ^рДЛЛ'І ^ОСКрСССНіА
Яристовд П(5Н ^торой ДіоскобскоЙ ОЕірнн’і; дробные
ОТі^Ы И ОуПОЛНОЛЛОЧЖНЫС ОТЪ ^НСТІДНСКН^Ъ ОЕірКТБЪ н ()бі|іннъ вссй Россіи чнслоааъ до пати сотъ ЛЛТСАІІ Д ААДІА БЪ ДНИ А