Деянiя Вселенских Соборовъ. Изданныя въ русскомъ переводе при Казанской Духовной Академiи. Том 7

Деянiя Вселенских Соборовъ. Изданныя въ русскомъ переводе при Казанской Духовной Академiи. Т.7. Изд. 3-е. — Казань. Центральная Типографiя, 1909

OCR
— 35 — скопъ линойскій, Лекъ, епископъ аспендскій, Іоаннъ, епископъ етенскій, Левъ;
епископъ аминсскіп (амисскій), Константинъ, епископъ зелъскій, Маріанъ,
мѣстоблюститель залихскій, Григорій, епископъ синопскій, Георгій, епископъ
верхняго Никополя, Константинъ, епископъ сасимскій]), Григорій* 2), епи¬
скопъ амастрскій, Ираклій, епископъ юнопольскій, Никита, епископъ дадивр-
скій, Ѳеофанъ, епископъ сорскій, Ѳеофилъ, епископъ прусіадскій, Констан¬
тинъ, епископъ кратійскій, Никита, епископъ адріанопольскій, Іоаннъ, епи¬
скопъ Иракліи понтійской, Ѳеодоръ, епископъ команскій, Никита, епископъ
ризэйскій 3 4 5), Никифоръ, епископъ кланейскій, Левъ, епископъ трокнадскій,
Левъ, епископъ коридадьскій, Анастасій, епископъ патарскій, Георгій, епи¬
скопъ нисскій, Стефанъ, епископъ араксскій, Ѳеодоръ, епископъ пиннарскій,
Никодимъ, епископъ сидимскій, Георгій, епископъ уніандскій *), Константинъ,
епископъ кандивскій 8), Ставракій, епископъ зенонопольскій, Леонтій, епископъ
лимирскій, Стефанъ, епископъ кавнскій, Константинъ, епископъ тлійскій 6),
Константинъ, епископъ комвскій, Петръ, діаконъ и мѣстоблюститель ориканд-
скій, Іоаннъ, діаконъ и мѣстоблюститель фасилидскій, Ѳеофилактъ, діаконъ
и мѣстоблюститель карійскій, Григорій, епископъ кивирскій, Василій, епископъ
тавскій, Дороѳей, епископъ неапольскій, Константинъ, епископъ алабандскій,
Григорій, епископъ ираклійскій, Давидъ, епископъ ясскій, Григорій, епископъ
миланскій 7), Сергій, епископъ вегилійскій, Іоаннъ, епископъ мпндскій, Ста¬
вракій, епископъ стадійскій, Григорій, епископъ стратоникійскій, Анѳимъ,
епископъ идаримскій, Ѳеофилактъ, мѣстоблюститель амизонскій, Никита,
мѣстоблюститель галикарнасскій, Мавріанъ, мѣстоблюститель керамскій, Ѳео¬
досій, епископъ хонскій, Михаилъ, епископъ хэретопскій, ІІантолеонъ, епи¬
скопъ велентійскій, Георгій, епископъ пелтскій, Христофоръ, епископъ ата-
насскій, Левъ, епископъ евменійскій, Павелъ, епископъ акмонійскій, Григо¬
рій, епископъ тименуѳирскій, Левъ, епископъ трэанопольскій8), Левъ, епи¬
скопъ адейскій, Никифоръ, епископъ лундскій, Георгій, епископъ аппійскій,
Константинъ, епископъ евхарпійскій, Михаилъ, епископъ іерапольскій, Никита,
епископъ наколійскій, Христофоръ, епископъ провисскій, Николай, епископъ
фитійскій, Ѳеофилактъ, епископъ киннавирскій, Никита, епископъ августо¬
польскій, Константинъ, епископъ коттуайскій, Георгій, епископъ мидайскій,
Ѳеофилактъ, экономъ и мѣстоблюститель гипскій, Стефанъ, довѣренный отр-
екій, Іоаннъ, довѣренный гекторійскій, Константинъ, епископъ амвладскій 9),
Епифаній, епископъ пертскій, ' Сисинній, епископъ филомелійскій, Михаилъ,
епископъ паппскій, Ѳеодосій, епископъ сагаллайскій 1в), Сисинній, епископъ
кивотской Апамеи, Константинъ, епископъ конанскій, Никифоръ, епископъ
ададскій, Петръ, епископъ тіасскій, Левъ, епископъ варскій, Петръ, епископъ
Селевкіи писидійской, Левъ, экономъ и мѣстоблюститель созопольскій, Ма¬
ріанъ, епископъ магидскій, Павелъ, епископъ аттамійскій, Никифоръ, епи- *) Въ латинскомъ: асимскій. 2) На полѣ: Георгій. 3) На полѣ: вризейскій. 4) На полѣ: онніандскій. 5) Въ латипск.: Левъ. *) Въ лат.: тійскій. 7) На полѣ: миласскій. 8) На полѣ: транопольскій. 9) На полѣ: амаландскій. 10) На полѣ: сагалласскій. 3*