Деянiя Вселенских Соборовъ. Изданныя въ русскомъ переводе при Казанской Духовной Академiи. Том 7

Деянiя Вселенских Соборовъ. Изданныя въ русскомъ переводе при Казанской Духовной Академiи. Т.7. Изд. 3-е. — Казань. Центральная Типографiя, 1909

OCR
— 282 дійскій, Григорій, епископъ стратоникскій, Никита, діаконъ и представитель
галикарнасскій, Михаилъ, епископъ харетонскій, Левъ (ІІанталеонъ), епископъ
валентійскій, Георгій, епископъ теглскііі, Христофоръ, епископъ атанасскій,
Левъ, епископъ евменіЯскій, Навелъ, епископъ акмоніпскій, Григорій, епи¬
скопъ тименоѳирскій, Филиппъ, епископъ транопо.тьскій. Левъ, епископъ алей¬
скій, Никифоръ, епископъ лундскій, Георгій, епископъ аптійскш, Іоаннъ,
епископъ сивейсвій, Захарія, епископъ трапезопольскій, Левъ, епископъ се-
вастскій, Андрей, епископъ кидестскій, Досиѳей, епископъ псонскій или ко-
ласскій, Константинъ, епископъ коттіайскій, Никита, епископъ наколійскій,
Левъ, епископъ докимійскій, Ѳеофилактъ, пресвитеръ и представитель ипсскій,
Константинъ, епископъ евкарпійскій, Михаилъ, епископъ іерапольскій, Іоаннъ,
пресвитеръ и представитель престола акторійскаго, Николай, епископъ фитш-
скій, Ѳеофилактъ, епископъ каннаварійскій, Даміань, ешіскопь мирскій, Хри¬
стофоръ, епископъ промисскій, Никита, епископъ авгусюпольскій, Констан¬
тинъ, епископъ амвладскій, Стефанъ, пресвитеръ и представитель отрскій,
Георгій, епископъ мидайскій. Григорій, пресвитеръ и представитель поли вот¬
скій, Сисинній, епископъ филомелійскій, Михаилъ, епископъ папскій, Сисин-
ній, епископъ Аиамейи кпватской, Константинъ, епископъ катанскій, Неофитъ
(Никифоръ), епископъ ададскій, Петръ, епископъ тіасскій, Ѳеодосій, енископь
агаласскій, Левъ, епископъ варскій, Петръ, епископъ Селевкіи идійской (пи-
сидійской), Никифоръ, епископъ флотскій, Маринъ, епископъ магидскій, Левъ,
епископъ андидскій, Стефанъ, епископъ парнасскій, Варданій, епископъ да-
орскій, ЕвСтратій, епископъ дебелійскій, Евѳимій, епископъ соно польскій, Ѳе¬
одоръ, епископъ булгарофигскій, Георгій, епископъ плутинопольскій, Василій,
епископъ перверэйскій, Михаилъ, епископъ памфилійскій, Рувимъ, епископъ
скопелскій, Сисинній, епископъ гарилейскій, Каллистъ, епископъ евдокіадскій,
Константинъ, епископъ лагнскій, Іоаннъ, епископъ курдальскій, Ѳеодоръ, епи¬
скопъ кримнскій, Константинъ, епископъ адріанскій, Ѳеофплъ, епископъ хій-
скій, Галатій, епископъ мелскій, Сергій, епископъ лерскій, Манзонъ, епископъ
Діокесаріи праканской, Евстаѳій, епископъ целендерскій, Захарія, епископъ
кардабондскій, Сисинній, епископъ мусбадскій, Евстафій, епископъ ламскій-
Ѳеодоръ, епископъ германикопольскій, Сисинній, епископъ сикійскій Констан¬
тинъ, епископъ далисандскій, Левъ, епископъ сибенскій, Стефанъ, епископъ
филадельфійскій, Евдоксій, пресвитеръ и представитель метеллопольскій, Ѳе¬
одоръ, епископъ кэдскій, Ѳеофилактъ, епископъ мосинскій, Василій, епископъ
діонисіопольскій, Стефанъ, епископъ синнайскій, Константинъ, епископъ андр-
скій, Евстаѳій, епископъ тенскій, Іоаннъ, епископъ декатерскій, Іоаннъ, епи¬
скопъ Никеи ѳракійской, Ѳеофанъ, епископъ лебедскіЙ, Іоаннъ, епископъ ли-
ѳопросопскій, Никифоръ, епископъ аркадіопольскій, Ѳеодоръ, епископъ ирак-
леопольскій, или пидахѳскій, Константинъ, епископъ метрскій, Лякастъ, епи¬
скопъ филадельфскій (филладскій), Михаилъ, епископъ тралльскій, Іоанну
епископъ лимнскій, Левъ, епископъ амисскій, Михаилъ, епископъ тійскій,
Епифаній, епископъ пертскій, Іоаннъ, епископъ тембіадскій, Стефанъ, епи¬
скопъ оримнскій, Ираклій, епискоиъ самскій, Іоаннъ, епископъ прэнетскій. Когда они сѣли предъ священнѣйшимъ амвономъ храма въ святѣйшей
великой церкви называемой Софійскою, гдѣ присутствовали и слушали слав¬