Деянiя Вселенских Соборовъ. Изданныя въ русскомъ переводе при Казанской Духовной Академiи. Том 7

Деянiя Вселенских Соборовъ. Изданныя въ русскомъ переводе при Казанской Духовной Академiи. Т.7. Изд. 3-е. — Казань. Центральная Типографiя, 1909

OCR
— 280 епископъ Адріанополя фракійскаго, Николай, епископъ іерапольскій, что во
фригійской области, Василій, епископъ силэйскій, Ѳеофилактъ, епископъ евха-
итскій, Кириллъ, инокъ и представитель готѳскій, Ѳеодоръ, епископъ селев-
кійскій, Стефанъ, епископъ сугдайскій, Антоній, инокъ и представитель смирн¬
скій, Константинъ, епископъ ригійскій, Іоаннъ, инокъ и представитель патр¬
скій, Ѳеодоръ (Дороѳей), епископъ катанскій, Іоаннъ, епископъ тавроменій-
скій, Гавдіосъ, епископъ мессинскій, Ѳеодоръ, епископъ панормскій, Стефанъ,
епископъ кивонскій, Константинъ, епископъ леонтинскій, Іоаннъ, епископъ
треокальскій (трокальскій), Ѳеодоръ, епископъ тавріанскій, Христофоръ, епи¬
скопъ святой Киріаки, Василій, епископъ острова липаритскаго, Ѳеотимъ,
епископъ критонскій, Константинъ, епископъ каринскій, Ѳеофанъ, епископъ
лиливейскій, Ѳеодоръ, епископъ тропэійскій, Сергій, епископъ никотерскій,
Ѳеодоръ, епископъ визіаскій, Мавріанъ, епископъ помпеіопольскій, Іоаннъ,
епископъ святой Салоненціи, Квстрагій, епископъ Апамейи, что въ виѳинской
области, Петръ, епископъ гермійскій. Іоаннъ, епископъ аркадіопольскій, Кон¬
стантинъ, пресвитеръ и представитель севастопольскій, Григорій, пресвитеръ
и представитель Никополя, что во второй Арменіи, Сисинній, епископъ иарій-
скій, Епифаній, епископъ милетскій, Іоаннъ, пресвитеръ и представитель ко-
лояійскій, Урсъ, епископъ церкви иваритіанскогі, Евстратій, епископъ меѳимн-
скій, Левъ, епископъ кійскій, Іоаннъ, епископъ апрскій, Ѳеофилактъ, епископъ
кипселлскій, Лаврентій, епископъ церкви апсетіанской, Левъ, епископъ кар¬
патскій, Евстаѳій, епископъ традскій, Киріакъ, епископъ дризипарскій, Левъ,
епископъ месимврійскіи, Григорій, епископъ деркскій, Ѳеодоръ, епископъ
иракліпскій, Ѳеодосій, -епископъ аморейскій, Іоаннъ, епископъ нисскій, Геор¬
гій, епископъ императорскихъ Ѳермъ, Георгій, епископъ камуліанскій, Соте-
рихъ, епископъ кискисскій, Ѳеофилактъ, епископъ ипеискій, Даміанъ, епи¬
скопъ митиленскій, Ѳеофилактъ, епископъ тральскій, Константинъ, епископъ
маставрскій, Игнатій, епископъ принскій, Георгій, епископъ вріульскій, Кон¬
стантинъ, пресвитеръ и представитель агайскій, Ѳеодосій, епископъ нисскій,
Василій, епископъ Магнезіи идельской, Василій, епископъ менандскій, Савва,
епископъ анейскій, Никифоръ, пресвитеръ и представитель таргарекій, Гри¬
горій, епископъ лалеопольскігі, Ѳеофанъ, епископъ калойскій, Левъ, епископъ
алгизскій, Никодимъ, епископъ евгазскій (евазскій), Ликастъ, епископъ ва-
ретскій, Ѳеогній, пресвитеръ и представитель сіонскій, Ѳома, епископъ .іевед-
скій, Стратоникъ, епископъ кимокій, Евстаѳій, епископъ ериѳрскій, Ѳеофилъ,
епископъ тимнекій, Косма, епископъ миринскій, Олвіанъ, епископъ елэйскій,
Падръ, епископъ питтанскій, Василій (Іоаннъ), епископъ асскій, Левъ, епи¬
скопъ фокійскій, Іоаннъ, епископъ рэдестскій, Іоаннъ, епископъ панійскій во
Ѳракіи, Мелхиседекъ, епископъ калліопольскій, Ѳеофилъ (Ѳеофилактъ), епи¬
скопъ харіопольскій, Леонидъ, епископъ мадитскій, или икэлскій—(силадскій),
Сисинній, епископъ халкидскій (чурульскій), Ѳома, епископъ даонійскій, Гри¬
горій, епископъ ѳеодоропольскій, Веніаминъ, епископъ лизикскій, Іоаннъ, епи¬
скопъ брисейскій, Спиридонъ, епископъ палэйскій, или киѳрскій, Евстаѳій,
епископъ сольскій, Ѳеодоръ, епископъ китійскій, Георгій, епископъ тримиѳунт-
скій, Александръ, епископъ амаѳунтскій, Константинъ, епископъ юліопольскій,
Синезій, епископъ невскій, Ѳеофилъ, епископъ анастасіолольскій, Левъ, епя-