Деянiя Вселенских Соборовъ. Изданныя въ русскомъ переводе при Казанской Духовной Академiи. Том 7

Деянiя Вселенских Соборовъ. Изданныя въ русскомъ переводе при Казанской Духовной Академiи. Т.7. Изд. 3-е. — Казань. Центральная Типографiя, 1909

OCR
— 178 — Епифаній, епископъ лампскій, тоже. Ѳеодоръ, епископъ ираклеопольскій, тоже. Анастасій, епископъ кносскій, тоже. Мелитонъ, епископъ кидонійскій, тоже. Левъ, епископъ кисамскій, тоже. Ѳеодоръ, епископъ сувритскій, тоже. Левъ, епископъ фоникскій, тоже. Іоаннъ, епископъ аркадійскій, тоже. Епифаній, епископъ елевѳернскій, тоже. Фотинъ, епископъ кантанскій, тоже. Сисинній, епископъ херсонесскій, тоже. Григорій, пресвитеръ и представитель престола кефалленійскаго, тоже.
Филиппъ, епископъ керкирейскій, тоже. Антоній, епископъ тризенскій, тоже. Петръ, епископъ монемвасійскій, тоже. Гавріилъ, епископъ эгинскій, тоже. Левъ, епископъ порѳмскій, тоже. Филиппъ, епископъ орейскій, тоже. Левъ, епископъ закинѳскій, тоже. Левъ, епископъ линойскій, тоже. Никита, епископъ ыеллскій, тоже. Неофитъ, епископъ гордосервскій, тоже. Іоаннъ, епископъ тѳнисскій, тоже. Левъ, епископъ аспендскій, тоже. Константинъ, (Констасъ), епископъ вельскій, тоже. Григорій, епископъ синопскій, тоже. Маринъ, діаконъ и представитель Ѳеодора, епископа андрапскаго, тоже.
Андроникъ, пресвитеръ и представитель Іоанна, епископа залихскаго, тоже. Константинъ (Констасъ), епископъ сасимскій, тоже. Григорій, епископъ амастрскій, тоже. Ираклій, епископъ юнопольскій, тоже. Никита, епископъ дадиврскій, тоже. Ѳеофанъ, епископъ сорскій, тоже. Іоаннъ, епископъ ираклійскій, тоже. Ѳеофилъ, епископъ прусіадскій, тоже. Константинъ, епископъ кратійскій, тоже. Никита, епископъ ризэйскій, тоже. Константинъ, епископъ полемонійскій, тоже. Ѳеодоръ, епископъ команскій, тоже. Іоаннъ, епископъ керасунтскій, тоже. Никифоръ, (Епифаній), епископъ кланейскій, тоже. Левъ, епископъ трокнадскій, тоже. Іоаннъ, діаконъ и представитель престола фасилидскаго, тоже. Ѳеодоръ, епископъ пиннарскій, тоже. Стефанъ, епископъ кануйскій, тоже.