Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
ОБОРОНА УНІИ СОЧИНЕНІЕ ВИЛЕНСКАГО УНІАТСКАГО АРХИМАНДРИТА ЛЬВА КРЕВВЫ 1617 ГОДА. ОВКІМА ОБОРОНА ІЕБХОЗСІ СЕККІЕ\ѴХЕУ, АВО ШТСОБУ КТОКУМІ
81$ Р0КА2ШЕ, 12 бКЕСКА СеККІЕТС 2 Л\-
СШ8К$ МА ВУС 2ІЕНХ0С20ХА, РОБАХЕ БО
ШИЛГО, 2А К02КА2АХІЕМ РК2ЕТѴІЕЬЕВХЕвО
V ВООІІ ОТСА ЗЕвО М.г 0УСА.І02ЕГА \ѴіЕ-
ЬАМІХА КіІТ8КІЕвО, АКСНІЕРІ8КОРА У МЕ- твороыту Кііомгзкіеоо Наілскіеоо У Ѵ82У8ТКІЕТ КіІ8І, МГ \ѴіЬХІЕ, РК2Е2 ОУСА
ІіЕ(ЖА КВЕС8$, АКСНІМАХБКУТ§ АУіЬЕХ- зкіеоо. Коки 1617, лѵ шшкаіші Ьеоха
МАМ0ХІС2А. Во сгуЪеІпіка. №екіоге гаспе ойоЪу, рга^п%су 2&0(1у
тіеіігу паті, ге1і§іеу Огескіеу гоггог-
піопуті, роіг2еЬо\ѵа1у ро па8, йеЬу8ту?
ваюі г 8оЦ \ѵ гаііо&і Ъгаіегзкіеу па
іейпо 8І$ тіеувсе гзгесізгу, о изрокоіе-
піе гоЬороІпут томгііі,— тащс па<І2Іеі$ ' ЦЕРКОВНАГО ЕДИНСТВА [УНШ], ИЛИ ДО¬
ВОДЫ,. КОТОРЫМИ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, что Грече¬
ская Церковь должна быть соединена съ
Латинскою. Сочинены [эти доводы] въ
Вильнѣ Виленскимъ архимандритомъ
Львомъ Кревзою и отданы въ печать, по
распоряженію въ Бозѣ превелебнаго отца
Іосифа Вельямина Рутскаго, архіепи¬
скопа и митрополита Кіевскаго, Галиц¬
каго и всей Руси. 1617, въ печатнѣ Льва Мамонича. Къ читателю. Нѣкоторыя достойныя особы, жажду¬
щія согласія между нами, [хотя] испо¬
вѣдующими Греческую религію, [но]
разъединениыми въ ней !), требова¬
ли отъ насъ, чтобы мы сами между
собою, во имя братской любви, потол- ') То-есть, между уніатами и православными. Библиотека "Руниверс1