Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
327 «ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 328 Б. Балсамонъ Ѳеодоръ, патріархъ Антіо¬
хійскій. Баронѣушъ. Белиариинъ. «Бревѣаръ» Латинскій. Берестейского собору - Дѣи» .зъ части
православныхъ. Ботерусъ. Берно, опатъ. В Василій Великій. Валеріанъ, пана. Василій Селевкійскій. Василій (къ Александріняномъ епи-
століа). Буекъ, езуита. 37. Григорій Богословъ Нанзіанскій.
Генадій, патріархъ. Григорій, папа. Генадій Схолярій. Германопулъ (зри: Арменопулъ).
Герардъ Воссіусъ, латинникъ (въ Гри¬
горіи Неокесарійскомъ). д- Дамасъ, папа. Діонисій Ареопагітъ. Дѵонисій Александрійскій. Длугошъ, кройнѣкаръ. «Налогъ» въ Вилнѣ, у Мамонича
(друкаръ;. Дитимарусъ Нѣмецкій (636). Е Евсевій, Пано. Кесар. епископъ.
Евагрій (241 и 305). Епифаній, патріархъ. «Ектезисъ». Евлогій, патріархъ Александрійскій.
Еѵѳикій. 3. I Св. Златоустъ, «О священствѣ», дру-
ку Лвовского. «Маргаритъ». «Недокон-
чен. бесѣдъ.» Ефесеомъ бесѣд., 2 Ко¬
ри©. и Евр. бесѣд., 1 Корни©, на
Матѳея. Зонаръ (зри: Іоаннъ Зонарасъ). I Зигомала (зри: Ѳеодосій). ІЯ. Ь Ириней. Іоаннъ Дамаскинъ, гподіаконъ.
Іаковля Лѵторгіа. Ісѵдоръ Пилусіотъ. Иларій. Іеронимъ. Іпполитъ. Іоаннъ Зонарасъ. Ісаакъ Сиринъ. Іосифъ Флавій. Исаіа А Іоаннъ Златоустъ (зри: Златоустъ).
«Історій Словенскій или Ческій».
Іеремій, патріарха. «Исторіа» Бѣлского. Исихій, презвитеръ Іерусалимскій. В. Кѵпріанъ, латинникъ. Кассіодорусъ. Кѵрилъ Александрійскій. Калистъ, патріарха Константина
града. Константина царя «Конституція».
Куропалатесъ. Кромеръ Мартинъ, листъ 405.
«Книжка» Острозкого друку. Кассіанъ— « Колляціа». Кедринъ. Кромеръ, епископъ Армейскій
«Кройника Словенская» зъ Грецкого
пре кладу. «Кіевскій Упоминникъ». «Кройника Сербская». Библиотека "Руниверс1