Сочинения древних христианских апологетов

Сочинения древних христианских апологетов. В русском переводе со введениями и примечаниями протоиерея П. Преображенского. Изд. 2-е. — СПб., 1895

OCR
СОЧИ”Е__ІЯ
ДРЕВНИХЪ
ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДѢ
СО ВВЕДЕНІЯМИ И ПРИМѢЧАНІЯМИ
ПРОТОІЕРЕЯ
Ж. Шре-о6рафе-нс4,аго.
Татіанъ.— Аѳинагоръ.— Св. Ѳеофилъ Антіохійскій. — Ермій.— Мелитонъ
Сардійскій.— Минуціѵі Феликсъ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
^зданіе второе, книгопродавца γί. ^Л. JysoBa.
Гостаный кворъ, магазинъ Λ6 45.
1895.