Πηδαλιον

Πηδαλιον. -Εν Αθηναις, 1886

1886

Содержание

[ΕΞΩΦΥΛΛΟ]

[ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΝ]

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥ

[Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΝΗΟΣ ΤΑΥΤΗΣ]

ΤΗι ΙΕΡΑΡΧΙΚΩΤΑΤΗι ΘΕΟΚΥΒΕΡΝΗΤΩι ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΗΤΡΙ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΤΑΤΗι ΑΓΙΑι ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗι ΕΚΚΛΗΣΙΑι ΤΗΝ ΜΕΤ' ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΑΠΑΣΗΣ ΥΙΪΚΗΝ ΑΜΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΙΚΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΝ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝ

ΙΣΟΝ ΑΠΑΡΑΛΛΑΚΤΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Ζ΄.

ΤΟΙΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΗΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤ' ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι ΑΔΕΛΦΙΚΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ, σσ. 1-7

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, σσ. 7-11

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ, σσ. 11-13

ΟΙ ΠΕ΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΚΟΙΝΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ, σσ. 15-103

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 104-130

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 131-140

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 141-152

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 153-176

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 176-177

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 177-178

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΕΝΘΕΚΤΗΣ ΄Η ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΠΕΙΝ ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 179-256

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 257-279

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, σσ. 280-440

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 280-294

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗι ΑΓΙΑι ΣΟΦΙΑι ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 294-298

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝ ΚΑΡΧΗΔΟΝΙ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 298-302

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑι ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 302-313

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑι ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 313-321

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΑΓΓΡΑι ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 322-330

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑι ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 330-341

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑι ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 342-360

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΣΑΡΔΙΚΗι ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 361-375

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΥΝΑΧΘΕΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 375-376

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗι ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, σσ. 376-440

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, σσ. 441-594

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, σσ. 441-447

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΙΑΣ, σσ. 447-455

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, σσ. 455-466

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, σσ. 466-474

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, σσ. 474-525

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, σσ. 525-535

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, σσ. 535-536

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ, σσ. 536-537

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, σσ. 537-545

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, σσ. 546-554

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ, σσ. 554-558

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, σσ. 558-562

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΗΣΤΕΥΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, σσ. 562-578

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, σσ. 578-584

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, σσ. 584-594

[ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ]

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ, σσ. 596-610

ΚΕΦ. Α΄. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΕΞ ΕΝΟΣ ΓΕΝΟΥΣ, σσ. 596-598

ΚΕΦ. Β΄. ΠΕΡΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ, ΗΤΟΙ ΔΙΓΕΝΕΙΑΣ, σσ. 598-599

ΚΕΦ. Γ΄. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΓΕΝΩΝ ΓΑΜΩΝ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΕΝΑ ΓΕΝΟΣ ΔΙΔΕΙ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΜΟΝΟΝ, σσ. 599-600

ΚΕΦ. Δ΄. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΓΕΝΩΝ ΓΑΜΩΝ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΕΝΑ ΓΕΝΟΣ ΔΙΔΕΙ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΔΥΩ ΜΕΡΗ, σσ. 600-601

ΚΕΦ. Ε΄. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΓΕΝΩΝ ΓΑΜΩΝ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΕΝΑ ΓΕΝΟΣ ΔΙΔΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΜΕΡΟΣ, σσ. 601-602

ΚΕΦ. ΣΤ΄. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΓΕΝΩΝ ΓΑΜΩΝ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΕΝΑ ΓΕΝΟΣ ΔΙΔΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΔΥΩ ΜΕΡΗ, σσ. 602-604

ΚΕΦ. Ζ΄. ΠΕΡΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΡΙΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗΣ, σσ. 605-606

ΚΕΦ. Η΄. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, σσ. 606-608

ΚΕΦ. Θ΄. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, σ. 608

ΚΕΦ. Ι΄., σ. 609

ΚΕΦ. ΙΑ΄. ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ, ΗΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΙΣΜΟΥ, σσ. 609-610

ΤΥΠΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΝΩΝ, σσ. 610-614

ΠΙΝΑΞ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΒΙΒΛΟΥ, σ. 615

ΙΑΜΒΟΙ, σ. 616

ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΑΟΥ, ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, σ. 617

ΠΙΝΑΞ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗι ΠΑΡΟΥΣΗι ΒΙΒΛΩι ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΩΝ ΚΑΤ' ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ, σσ. 618-638

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Κ. Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, σσ. 639-648

OCR


Κ

20
06

ς

τη

Α

ΙΝ

Ν

Ν

Α

ΙΩ

Ε.
Υ

Η
ΡΙ

Ο

Π

ΑΝ
ΕΡ Τ ΕΠ
Σ:
ΕΥ ΟΜ ΙΣ
ΕΠ
Ν ΕΑ ΤΗ

Ω Σ Μ
ΑΘ
Ν Φ ΙΟ
Ν Ι Ι
Η
ΕΟ ΛΟ Ω
ΓΗ
ΕΛ Σ ΑΝ
ΤΗ
Λ ΟΦ ΝΙ
Σ
Η ΙΑ Ν
ΚΩ
Ν Σ Ω
ΙΚ
Ν
Ν
Η
ΣΤ
Σ
ΑΝ
Φ
ΙΛ
ΤΙ
Ο
Ν
ΣΟ
Ο
Σ
Φ
Θ
ΙΑ

Σ
ΕΤ
ΣΙ
Ο
Σ

ΤΗ

ΓΑ
ΣΤ

ΕΡ
ΥΝ

ΥΘ

ΙΕ

Δ