Древлебиблиотека / Начало / Προσ Εφεσιουσ

Προσ Εφεσιουσ

Greek New Testament, edited by Eberhard Nestle, published in 1904 by the British and Foreign Bible Society. This work is in public domain worldwide. Version: 2.11 (December 7, 2013)

Nestle 1904 Greek New Testament

1904

Κεφάλαιο 1

1 Παῦλος3972N-NSM ἀπόστολος652N-NSM Χριστοῦ5547N-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM διὰ1223PREP θελήματος2307N-GSN Θεοῦ2316N-GSM τοῖς3588T-DPM ἁγίοις40A-DPM τοῖς3588T-DPM οὖσιν1510V-PAP-DPM [ἐν1722PREP Ἐφέσῳ2181N-DSF καὶ2532CONJ πιστοῖς4103A-DPM ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM

2 χάρις5485N-NSF ὑμῖν4771P-2DP καὶ2532CONJ εἰρήνη1515N-NSF ἀπὸ575PREP Θεοῦ2316N-GSM Πατρὸς3962N-GSM ἡμῶν1473P-1GP καὶ2532CONJ Κυρίου2962N-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

3 Εὐλογητὸς2128A-NSM 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ Πατὴρ3962N-NSM τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM ἡμῶν1473P-1GP Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM 3588T-NSM εὐλογήσας2127V-AAP-NSM ἡμᾶς1473P-1AP ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF εὐλογίᾳ2129N-DSF πνευματικῇ4152A-DSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἐπουρανίοις2032A-DPN ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM

4 καθὼς2531ADV ἐξελέξατο1586V-AMI-3S ἡμᾶς1473P-1AP ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM πρὸ4253PREP καταβολῆς2602N-GSF κόσμου2889N-GSM εἶναι1510V-PAN ἡμᾶς1473P-1AP ἁγίους40A-APM καὶ2532CONJ ἀμώμους299A-APM κατενώπιον2714ADV αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP ἀγάπῃ26N-DSF

5 προορίσας4309V-AAP-NSM ἡμᾶς1473P-1AP εἰς1519PREP υἱοθεσίαν5206N-ASF διὰ1223PREP Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF εὐδοκίαν2107N-ASF τοῦ3588T-GSN θελήματος2307N-GSN αὐτοῦ846P-GSM

6 εἰς1519PREP ἔπαινον1868N-ASM δόξης1391N-GSF τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF αὐτοῦ846P-GSM ἧς3739R-GSF ἐχαρίτωσεν5487V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ἠγαπημένῳ25V-RPP-DSM

7 ἐν1722PREP 3739R-DSM ἔχομεν2192V-PAI-1P τὴν3588T-ASF ἀπολύτρωσιν629N-ASF διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτοῦ846P-GSM τὴν3588T-ASF ἄφεσιν859N-ASF τῶν3588T-GPN παραπτωμάτων3900N-GPN κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN πλοῦτος4149N-ASN τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

8 ἧς3739R-GSF ἐπερίσσευσεν4052V-AAI-3S εἰς1519PREP ἡμᾶς1473P-1AP ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF σοφίᾳ4678N-DSF καὶ2532CONJ φρονήσει5428N-DSF

9 γνωρίσας1107V-AAP-NSM ἡμῖν1473P-1DP τὸ3588T-ASN μυστήριον3466N-ASN τοῦ3588T-GSN θελήματος2307N-GSN αὐτοῦ846P-GSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF εὐδοκίαν2107N-ASF αὐτοῦ846P-GSM ἣν3739R-ASF προέθετο4388V-2AMI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM

10 εἰς1519PREP οἰκονομίαν3622N-ASF τοῦ3588T-GSN πληρώματος4138N-GSN τῶν3588T-GPM καιρῶν2540N-GPM ἀνακεφαλαιώσασθαι346V-ADN τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Χριστῷ5547N-DSM τὰ3588T-APN ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM οὐρανοῖς3772N-DPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM

11 ἐν1722PREP 3739R-DSM καὶ2532CONJ ἐκληρώθημεν2820V-API-1P προορισθέντες4309V-APP-NPM κατὰ2596PREP πρόθεσιν4286N-ASF τοῦ3588T-GSM τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ἐνεργοῦντος1754V-PAP-GSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF βουλὴν1012N-ASF τοῦ3588T-GSN θελήματος2307N-GSN αὐτοῦ846P-GSM

12 εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN εἶναι1510V-PAN ἡμᾶς1473P-1AP εἰς1519PREP ἔπαινον1868N-ASM δόξης1391N-GSF αὐτοῦ846P-GSM τοὺς3588T-APM προηλπικότας4276V-RAP-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Χριστῷ5547N-DSM

13 ἐν1722PREP 3739R-DSM καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP ἀκούσαντες191V-AAP-NPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN τῆς3588T-GSF σωτηρίας4991N-GSF ὑμῶν4771P-2GP ἐν1722PREP 3739R-DSM καὶ2532CONJ πιστεύσαντες4100V-AAP-NPM ἐσφραγίσθητε4972V-API-2P τῷ3588T-DSN Πνεύματι4151N-DSN τῆς3588T-GSF ἐπαγγελίας1860N-GSF τῷ3588T-DSN Ἁγίῳ40A-DSN

14 ὅς3739R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀρραβὼν728N-NSM τῆς3588T-GSF κληρονομίας2817N-GSF ἡμῶν1473P-1GP εἰς1519PREP ἀπολύτρωσιν629N-ASF τῆς3588T-GSF περιποιήσεως4047N-GSF εἰς1519PREP ἔπαινον1868N-ASM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

15 Διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN κἀγώ2504P-1NS-K ἀκούσας191V-AAP-NSM τὴν3588T-ASF καθ2596PREP ὑμᾶς4771P-2AP πίστιν4102N-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF τὴν3588T-ASF εἰς1519PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἁγίους40A-APM

16 οὐ3756PRT-N παύομαι3973V-PMI-1S εὐχαριστῶν2168V-PAP-NSM ὑπὲρ5228PREP ὑμῶν4771P-2GP μνείαν3417N-ASF ποιούμενος4160V-PMP-NSM ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF προσευχῶν4335N-GPF μου1473P-1GS

17 ἵνα2443CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM ἡμῶν1473P-1GP Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF δώῃ1325V-2AAO-3S ὑμῖν4771P-2DP πνεῦμα4151N-ASN σοφίας4678N-GSF καὶ2532CONJ ἀποκαλύψεως602N-GSF ἐν1722PREP ἐπιγνώσει1922N-DSF αὐτοῦ846P-GSM

18 πεφωτισμένους5461V-RPP-APM τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF ὑμῶν4771P-2GP εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN εἰδέναι1492V-RAN ὑμᾶς4771P-2AP τίς5101T-GSF ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἐλπὶς1680N-NSF τῆς3588T-GSF κλήσεως2821N-GSF αὐτοῦ846P-GSM τίς5101T-GSF 3588T-NSM πλοῦτος4149N-NSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF τῆς3588T-GSF κληρονομίας2817N-GSF αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἁγίοις40A-DPM,

19 καὶ2532CONJ τί5101I-NSN τὸ3588T-NSN ὑπερβάλλον5235V-PAP-NSN μέγεθος3174N-NSN τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP ἡμᾶς1473P-1AP τοὺς3588T-APM πιστεύοντας4100V-PAP-APM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ἐνέργειαν1753N-ASF τοῦ3588T-GSN κράτους2904N-GSN τῆς3588T-GSF ἰσχύος2479N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

20 ἣν3739R-ASF ἐνήργηκεν1754V-RAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Χριστῷ5547N-DSM ἐγείρας1453V-AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM καὶ2532CONJ καθίσας2523V-AAP-NSM ἐν1722PREP δεξιᾷ1188A-DSF αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἐπουρανίοις2032A-DPN

21 ὑπεράνω5231ADV πάσης3956A-GSF ἀρχῆς746N-GSF καὶ2532CONJ ἐξουσίας1849N-GSF καὶ2532CONJ δυνάμεως1411N-GSF καὶ2532CONJ κυριότητος2963N-GSF καὶ2532CONJ παντὸς3956A-GSN ὀνόματος3686N-GSN ὀνομαζομένου3687V-PPP-GSN οὐ3756PRT-N μόνον3440ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM αἰῶνι165N-DSM τούτῳ3778D-DSM ἀλλὰ235CONJ καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM μέλλοντι3195V-PAP-DSM

22 καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN ὑπέταξεν5293V-AAI-3S ὑπὸ5259PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ αὐτὸν846P-ASM ἔδωκεν1325V-AAI-3S κεφαλὴν2776N-ASF ὑπὲρ5228PREP πάντα3956A-APN τῇ3588T-DSF ἐκκλησίᾳ1577N-DSF

23 ἥτις3748R-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN σῶμα4983N-NSN αὐτοῦ846P-GSM τὸ3588T-NSN πλήρωμα4138N-NSN τοῦ3588T-GSM τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN πληρουμένου4137V-PMP-GSM

Κεφάλαιο 2

1 καὶ2532CONJ ὑμᾶς4771P-2AP ὄντας1510V-PAP-APM νεκροὺς3498A-APM τοῖς3588T-DPN παραπτώμασιν3900N-DPN καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF ἁμαρτίαις266N-DPF ὑμῶν5210P-2GP

2 ἐν1722PREP αἷς3739R-DPF ποτε4218PRT περιεπατήσατε4043V-AAI-2P κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM τούτου3778D-GSM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM ἄρχοντα758N-ASM τῆς3588T-GSF ἐξουσίας1849N-GSF τοῦ3588T-GSM ἀέρος109N-GSM τοῦ3588T-GSN πνεύματος4151N-GSN τοῦ3588T-GSN νῦν3568ADV ἐνεργοῦντος1754V-PAP-GSN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM τῆς3588T-GSF ἀπειθείας543N-GSF

3 ἐν1722PREP οἷς3739R-DPM καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP πάντες3956A-NPM ἀνεστράφημέν390V-2API-1P ποτε4218PRT ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἐπιθυμίαις1939N-DPF τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF ἡμῶν1473P-1GP ποιοῦντες4160V-PAP-NPM τὰ3588T-APN θελήματα2307N-APN τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPF διανοιῶν1271N-GPF καὶ2532CONJ ἤμεθα1510V-IMI-1P τέκνα5043N-NPN φύσει5449N-DSF ὀργῆς3709N-GSF ὡς5613ADV καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM λοιποί3062A-NPM

4 3588T-NSM δὲ1161CONJ Θεὸς2316N-NSM πλούσιος4145A-NSM ὢν1510V-PAP-NSM ἐν1722PREP ἐλέει1656N-DSN διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF πολλὴν4183A-ASF ἀγάπην26N-ASF αὐτοῦ846P-GSM ἣν3739R-ASF ἠγάπησεν25V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP

5 καὶ2532CONJ ὄντας1510V-PAP-APM ἡμᾶς1473P-1AP νεκροὺς3498A-APM τοῖς3588T-DPN παραπτώμασιν3900N-DPN συνεζωοποίησεν4806V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Χριστῷ5547N-DSM χάριτί5485N-DSF ἐστε1510V-PAI-2P σεσῳσμένοι4982V-RPP-NPM

6 καὶ2532CONJ συνήγειρεν4891V-AAI-3S καὶ2532CONJ συνεκάθισεν4776V-AAI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἐπουρανίοις2032A-DPN ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM

7 ἵνα2443CONJ ἐνδείξηται1731V-AMS-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM αἰῶσιν165N-DPM τοῖς3588T-DPM ἐπερχομένοις1904V-PNP-DPM τὸ3588T-ASN ὑπερβάλλον5235V-PAP-ASN πλοῦτος4149N-ASN τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP χρηστότητι5544N-DSF ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-1AP ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM

8 τῇ3588T-DSF γὰρ1063CONJ χάριτί5485N-DSF ἐστε1510V-PAI-2P σεσῳσμένοι4982V-RPP-NPM διὰ1223PREP πίστεως4102N-GSF καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-NSN οὐκ3756PRT-N ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-2GP Θεοῦ2316N-GSM τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN

9 οὐκ3756PRT-N ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN ἵνα2443CONJ μή3361PRT-N τις5100X-NSM καυχήσηται2744V-ADS-3S

10 αὐτοῦ846P-GSM γάρ1063CONJ ἐσμεν1510V-PAI-1P ποίημα4161N-NSN κτισθέντες2936V-APP-NPM ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM ἐπὶ1909PREP ἔργοις2041N-DPN ἀγαθοῖς18A-DPN οἷς3739R-DPN προητοίμασεν4282V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἵνα2443CONJ ἐν1722PREP αὐτοῖς846P-DPN περιπατήσωμεν4043V-AAS-1P

11 Διὸ1352CONJ μνημονεύετε3421V-PAM-2P ὅτι3754CONJ ποτὲ4218PRT ὑμεῖς4771P-2NP τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN ἐν1722PREP σαρκί4561N-DSF οἱ3588T-NPM λεγόμενοι3004V-PPP-NPM ἀκροβυστία203N-NSF ὑπὸ5259PREP τῆς3588T-GSF λεγομένης3004V-PPP-GSF περιτομῆς4061N-GSF ἐν1722PREP σαρκὶ4561N-DSF χειροποιήτου5499A-GSF

12 ὅτι3754CONJ ἦτε1510V-IAI-2P τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM χωρὶς5565ADV Χριστοῦ5547N-GSM ἀπηλλοτριωμένοι526V-RPP-NPM τῆς3588T-GSF πολιτείας4174N-GSF τοῦ3588T-GSM Ἰσραὴλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ξένοι3581A-NPM τῶν3588T-GPF διαθηκῶν1242N-GPF τῆς3588T-GSF ἐπαγγελίας1860N-GSF ἐλπίδα1680N-ASF μὴ3361PRT-N ἔχοντες2192V-PAP-NPM καὶ2532CONJ ἄθεοι112A-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM

13 νυνὶ3570ADV δὲ1161CONJ ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM ὑμεῖς4771P-2NP οἵ3588T-NPM ποτε4218PRT ὄντες1510V-PAP-NPM μακρὰν3112ADV ἐγενήθητε1096V-AOI-2P ἐγγὺς1451ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN αἵματι129N-DSN τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

14 Αὐτὸς846P-NSM γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF εἰρήνη1515N-NSF ἡμῶν1473P-1GP 3588T-NSM ποιήσας4160V-AAP-NSM τὰ3588T-APN ἀμφότερα297A-APN ἓν1520A-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN μεσότοιχον3320N-ASN τοῦ3588T-GSM φραγμοῦ5418N-GSM λύσας3089V-AAP-NSM τὴν3588T-ASF ἔχθραν2189N-ASF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σαρκὶ4561N-DSF αὐτοῦ846P-GSM

15 τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM τῶν3588T-GPF ἐντολῶν1785N-GPF ἐν1722PREP δόγμασιν1378N-DPN καταργήσας2673V-AAP-NSM ἵνα2443CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417A-NUI κτίσῃ2936V-AAS-3S ἐν1722PREP αὑτῷ1438D-DSM εἰς1519PREP ἕνα1520A-ASM καινὸν2537A-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ποιῶν4160V-PAP-NSM εἰρήνην1515N-ASF

16 καὶ2532CONJ ἀποκαταλλάξῃ604V-AAS-3S τοὺς3588T-APM ἀμφοτέρους297A-APM ἐν1722PREP ἑνὶ1520A-DSN σώματι4983N-DSN τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSM σταυροῦ4716N-GSM ἀποκτείνας615V-AAP-NSM τὴν3588T-ASF ἔχθραν2189N-ASF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM

17 καὶ2532CONJ ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM εὐηγγελίσατο2097V-AMI-3S εἰρήνην1515N-ASF ὑμῖν4771P-2DP τοῖς3588T-DPM μακρὰν3112ADV καὶ2532CONJ εἰρήνην1515N-ASF τοῖς3588T-DPM ἐγγύς1451ADV·

18 ὅτι3754CONJ δι1223PREP αὐτοῦ846P-GSM ἔχομεν2192V-PAI-1P τὴν3588T-ASF προσαγωγὴν4318N-ASF οἱ3588T-NPM ἀμφότεροι297A-NPM ἐν1722PREP ἑνὶ1520A-DSN Πνεύματι4151N-DSN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM

19 ἄρα686PRT οὖν3767CONJ οὐκέτι3765ADV-N ἐστὲ1510V-PAI-2P ξένοι3581A-NPM καὶ2532CONJ πάροικοι3941A-NPM ἀλλὰ235CONJ ἐστὲ1510V-PAI-2P συνπολῖται4847N-NPM τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM καὶ2532CONJ οἰκεῖοι3609A-NPM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

20 ἐποικοδομηθέντες2026V-APP-NPM ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM θεμελίῳ2310N-DSM τῶν3588T-GPM ἀποστόλων652N-GPM καὶ2532CONJ προφητῶν4396N-GPM ὄντος1510V-PAP-GSM ἀκρογωνιαίου204A-GSM αὐτοῦ846P-GSM Χριστοῦ5547N-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM

21 ἐν1722PREP 3739R-DSM πᾶσα3956A-NSF οἰκοδομὴ3619N-NSF συναρμολογουμένη4883V-PPP-NSF αὔξει837V-PAI-3S εἰς1519PREP ναὸν3485N-ASM ἅγιον40A-ASM ἐν1722PREP Κυρίῳ2962N-DSM

22 ἐν1722PREP 3739R-DSM καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP συνοικοδομεῖσθε4925V-PPI-2P εἰς1519PREP κατοικητήριον2732N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP Πνεύματι4151N-DSN

Κεφάλαιο 3

1 Τούτου3778D-GSN χάριν5484ADV ἐγὼ1473P-1NS Παῦλος3972N-NSM 3588T-NSM δέσμιος1198N-NSM τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM ὑπὲρ5228PREP ὑμῶν4771P-2GP τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN

2 εἴ1487COND γε1065PRT ἠκούσατε191V-AAI-2P τὴν3588T-ASF οἰκονομίαν3622N-ASF τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τῆς3588T-GSF δοθείσης1325V-APP-GSF μοι1473P-1DS εἰς1519PREP ὑμᾶς4771P-2AP

3 ὅτι3754CONJ κατὰ2596PREP ἀποκάλυψιν602N-ASF ἐγνωρίσθη1107V-API-3S μοι1473P-1DS τὸ3588T-ASN μυστήριον3466N-ASN καθὼς2531ADV προέγραψα4270V-AAI-1S ἐν1722PREP ὀλίγῳ3641A-DSM

4 πρὸς4314PREP 3739R-ASN δύνασθε1410V-PNI-2P ἀναγινώσκοντες314V-PAP-NPM νοῆσαι3539V-AAN τὴν3588T-ASF σύνεσίν4907N-ASF μου1473P-1GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN μυστηρίῳ3466N-DSN τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

5 3739R-NSN ἑτέραις2087A-DPF γενεαῖς1074N-DPF οὐκ3756PRT-N ἐγνωρίσθη1107V-API-3S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM ὡς5613ADV νῦν3568ADV ἀπεκαλύφθη601V-API-3S τοῖς3588T-DPM ἁγίοις40A-DPM ἀποστόλοις652N-DPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ προφήταις4396N-DPM ἐν1722PREP Πνεύματι4151N-DSN

6 εἶναι1510V-PAN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN συνκληρονόμα4789A-APN καὶ2532CONJ σύνσωμα4954A-APN καὶ2532CONJ συνμέτοχα4830A-APN τῆς3588T-GSF ἐπαγγελίας1860N-GSF ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSN

7 οὗ3739R-GSN ἐγενήθην1096V-AOI-1S διάκονος1249N-NSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF δωρεὰν1431N-ASF τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τῆς3588T-GSF δοθείσης1325V-APP-GSF μοι1473P-1DS κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ἐνέργειαν1753N-ASF τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

8 ἐμοὶ1473P-1DS τῷ3588T-DSM ἐλαχιστοτέρῳ1647A-DSM-C πάντων3956A-GPM ἁγίων40A-GPM ἐδόθη1325V-API-3S 3588T-NSF χάρις5485N-NSF αὕτη3778D-NSF τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN εὐαγγελίσασθαι2097V-AMN τὸ3588T-ASN ἀνεξιχνίαστον421A-ASM πλοῦτος4149N-ASN τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

9 καὶ2532CONJ φωτίσαι5461V-AAN τίς5101I-NSF 3588T-NSF οἰκονομία3622N-NSF τοῦ3588T-GSN μυστηρίου3466N-GSN τοῦ3588T-GSN ἀποκεκρυμμένου613V-RPP-GSN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM αἰώνων165N-GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM τῷ3588T-DSM τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN κτίσαντι2936V-AAP-DSM

10 ἵνα2443CONJ γνωρισθῇ1107V-APS-3S νῦν3568ADV ταῖς3588T-DPF ἀρχαῖς746N-DPF καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF ἐξουσίαις1849N-DPF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἐπουρανίοις2032A-DPN διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF ἐκκλησίας1577N-GSF 3588T-NSF πολυποίκιλος4182A-NSF σοφία4678N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

11 κατὰ2596PREP πρόθεσιν4286N-ASF τῶν3588T-GPM αἰώνων165N-GPM ἣν3739R-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM ἡμῶν1473P-1GP

12 ἐν1722PREP 3739R-DSM ἔχομεν2192V-PAI-1P τὴν3588T-ASF παρρησίαν3954N-ASF καὶ2532CONJ προσαγωγὴν4318N-ASF ἐν1722PREP πεποιθήσει4006N-DSF διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

13 διὸ1352CONJ αἰτοῦμαι154V-PMI-1S μὴ3361PRT-N ἐνκακεῖν1573V-PAN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF θλίψεσίν2347N-DPF μου1473P-1GS ὑπὲρ5228PREP ὑμῶν4771P-2GP ἥτις3748R-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S δόξα1391N-NSF ὑμῶν4771P-2GP

14 Τούτου3778D-GSN χάριν5484ADV κάμπτω2578V-PAI-1S τὰ3588T-APN γόνατά1119N-APN μου1473P-1GS πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM

15 ἐξ1537PREP οὗ3739R-GSM πᾶσα3956A-NSF πατριὰ3965N-NSF ἐν1722PREP οὐρανοῖς3772N-DPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP γῆς1093N-GSF ὀνομάζεται3687V-PPI-3S

16 ἵνα2443CONJ δῷ1325V-2AAS-3S ὑμῖν4771P-2DP κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN πλοῦτος4149N-ASN τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF αὐτοῦ846P-GSM δυνάμει1411N-DSF κραταιωθῆναι2901V-APN διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἔσω2080ADV ἄνθρωπον444N-ASM

17 κατοικῆσαι2730V-AAN τὸν3588T-ASM Χριστὸν5547N-ASM διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF ὑμῶν4771P-2GP ἐν1722PREP ἀγάπῃ26N-DSF ἐρριζωμένοι4492V-RPP-NPM καὶ2532CONJ τεθεμελιωμένοι2311V-RPP-NPM

18 ἵνα2443CONJ ἐξισχύσητε1840V-AAS-2P καταλαβέσθαι2638V-2AMN σὺν4862PREP πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM ἁγίοις40A-DPM τί5101I-NSN τὸ3588T-NSN πλάτος4114N-NSN καὶ2532CONJ μῆκος3372N-NSN καὶ2532CONJ ὕψος5311N-NSN καὶ2532CONJ βάθος899N-NSN

19 γνῶναί1097V-2AAN τε5037PRT τὴν3588T-ASF ὑπερβάλλουσαν5235V-PAP-ASF τῆς3588T-GSF γνώσεως1108N-GSF ἀγάπην26N-ASF τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM ἵνα2443CONJ πληρωθῆτε4137V-APS-2P εἰς1519PREP πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN πλήρωμα4138N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

20 Τῷ3588T-DSM δὲ1161CONJ δυναμένῳ1410V-PNP-DSM ὑπὲρ5228PREP πάντα3956A-APN ποιῆσαι4160V-AAN ὑπερεκπερισσοῦ4053ADV ὧν3739R-GPN αἰτούμεθα154V-PMI-1P 2228PRT νοοῦμεν3539V-PAI-1P κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF δύναμιν1411N-ASF τὴν3588T-ASF ἐνεργουμένην1754V-PMP-ASF ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP

21 αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSF δόξα1391N-NSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐκκλησίᾳ1577N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM εἰς1519PREP πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF γενεὰς1074N-APF τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM τῶν3588T-GPM αἰώνων165N-GPM ἀμήν281HEB

Κεφάλαιο 4

1 Παρακαλῶ3870V-PAI-1S οὖν3767CONJ ὑμᾶς4771P-2AP ἐγὼ1473P-1NS 3588T-NSM δέσμιος1198N-NSM ἐν1722PREP Κυρίῳ2962N-DSM ἀξίως516ADV περιπατῆσαι4043V-AAN τῆς3588T-GSF κλήσεως2821N-GSF ἧς3739R-GSF ἐκλήθητε2564V-API-2P

2 μετὰ3326PREP πάσης3956A-GSF ταπεινοφροσύνης5012N-GSF καὶ2532CONJ πραΰτητος4240N-GSF μετὰ3326PREP μακροθυμίας3115N-GSF ἀνεχόμενοι430V-PNP-NPM ἀλλήλων240C-GPM ἐν1722PREP ἀγάπῃ26N-DSF

3 σπουδάζοντες4704V-PAP-NPM τηρεῖν5083V-PAN τὴν3588T-ASF ἑνότητα1775N-ASF τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM συνδέσμῳ4886N-DSM τῆς3588T-GSF εἰρήνης1515N-GSF

4 ἓν1520A-NSN σῶμα4983N-NSN καὶ2532CONJ ἓν1520A-NSN Πνεῦμα4151N-NSN καθὼς2531ADV καὶ2532CONJ ἐκλήθητε2564V-API-2P ἐν1722PREP μιᾷ1520A-DSF ἐλπίδι1680N-DSF τῆς3588T-GSF κλήσεως2821N-GSF ὑμῶν4771P-2GP

5 εἷς1520A-NSM Κύριος2962N-NSM μία1520A-NSF πίστις4102N-NSF ἓν1520A-NSN βάπτισμα908N-NSN

6 εἷς1520A-NSM Θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ Πατὴρ3962N-NSM πάντων3956A-GPM 3588T-NSM ἐπὶ1909PREP πάντων3956A-GPM καὶ2532CONJ διὰ1223PREP πάντων3956A-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM

7 Ἑνὶ1520A-DSM δὲ1161CONJ ἑκάστῳ1538A-DSM ἡμῶν1473P-1GP ἐδόθη1325V-API-3S 3588T-NSF χάρις5485N-NSF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN μέτρον3358N-ASN τῆς3588T-GSF δωρεᾶς1431N-GSF τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

8 διὸ1352CONJ λέγει3004V-PAI-3S Ἀναβὰς305V-2AAP-NSM εἰς1519PREP ὕψος5311N-ASN ᾐχμαλώτευσεν162V-AAI-3S αἰχμαλωσίαν161N-ASF ἔδωκεν1325V-AAI-3S δόματα1390N-APN τοῖς3588T-DPM ἀνθρώποις444N-DPM

9 τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ Ἀνέβη305V-2AAI-3S τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ κατέβη2597V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN κατώτερα2737A-APN-C μέρη3313N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF

10 3588T-NSM καταβὰς2597V-2AAP-NSM αὐτός846P-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀναβὰς305V-2AAP-NSM ὑπεράνω5231ADV πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM οὐρανῶν3772N-GPM ἵνα2443CONJ πληρώσῃ4137V-AAS-3S τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN

11 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S τοὺς3588T-APM μὲν3303PRT ἀποστόλους652N-APM τοὺς3588T-APM δὲ1161CONJ προφήτας4396N-APM τοὺς3588T-APM δὲ1161CONJ εὐαγγελιστάς2099N-APM τοὺς3588T-APM δὲ1161CONJ ποιμένας4166N-APM καὶ2532CONJ διδασκάλους1320N-APM

12 πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM καταρτισμὸν2677N-ASM τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM εἰς1519PREP ἔργον2041N-ASN διακονίας1248N-GSF εἰς1519PREP οἰκοδομὴν3619N-ASF τοῦ3588T-GSN σώματος4983N-GSN τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

13 μέχρι3360ADV καταντήσωμεν2658V-AAS-1P οἱ3588T-NPM πάντες3956A-NPM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἑνότητα1775N-ASF τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF ἐπιγνώσεως1922N-GSF τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM εἰς1519PREP ἄνδρα435N-ASM τέλειον5046A-ASM εἰς1519PREP μέτρον3358N-ASN ἡλικίας2244N-GSF τοῦ3588T-GSN πληρώματος4138N-GSN τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

14 ἵνα2443CONJ μηκέτι3371ADV-N ὦμεν1510V-PAS-1P νήπιοι3516A-NPM κλυδωνιζόμενοι2831V-PNP-NPM καὶ2532CONJ περιφερόμενοι4064V-PPP-NPM παντὶ3956A-DSM ἀνέμῳ417N-DSM τῆς3588T-GSF διδασκαλίας1319N-GSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κυβίᾳ2940N-DSF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM ἐν1722PREP πανουργίᾳ3834N-DSF πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF μεθοδίαν3180N-ASF τῆς3588T-GSF πλάνης4106N-GSF

15 ἀληθεύοντες226V-PAP-NPM δὲ1161CONJ ἐν1722PREP ἀγάπῃ26N-DSF αὐξήσωμεν837V-AAS-1P εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ὅς3739R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF κεφαλή2776N-NSF Χριστός5547N-NSM

16 ἐξ1537PREP οὗ3739R-GSM πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN σῶμα4983N-NSN συναρμολογούμενον4883V-PPP-NSN καὶ2532CONJ συνβιβαζόμενον4822V-PPP-NSN διὰ1223PREP πάσης3956A-GSF ἁφῆς860N-GSF τῆς3588T-GSF ἐπιχορηγίας2024N-GSF κατ2596PREP ἐνέργειαν1753N-ASF ἐν1722PREP μέτρῳ3358N-DSN ἑνὸς1520A-GSM ἑκάστου1538A-GSM μέρους3313N-GSN τὴν3588T-ASF αὔξησιν838N-ASF τοῦ3588T-GSN σώματος4983N-GSN ποιεῖται4160V-PMI-3S εἰς1519PREP οἰκοδομὴν3619N-ASF ἑαυτοῦ1438F-3GSM ἐν1722PREP ἀγάπῃ26N-DSF

17 Τοῦτο3778D-ASN οὖν3767CONJ λέγω3004V-PAI-1S καὶ2532CONJ μαρτύρομαι3143V-PNI-1S ἐν1722PREP Κυρίῳ2962N-DSM μηκέτι3371ADV-N ὑμᾶς4771P-2AP περιπατεῖν4043V-PAN καθὼς2531ADV καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN περιπατεῖ4043V-PAI-3S ἐν1722PREP ματαιότητι3153N-DSF τοῦ3588T-GSM νοὸς3563N-GSM αὐτῶν846P-GPN

18 ἐσκοτωμένοι4656V-RPP-NPM τῇ3588T-DSF διανοίᾳ1271N-DSF ὄντες1510V-PAP-NPM ἀπηλλοτριωμένοι526V-RPP-NPM τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF ἄγνοιαν52N-ASF τὴν3588T-ASF οὖσαν1510V-PAP-ASF ἐν1722PREP αὐτοῖς846P-DPM διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF πώρωσιν4457N-ASF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846P-GPM

19 οἵτινες3748R-NPM ἀπηλγηκότες524V-RAP-NPM ἑαυτοὺς1438F-3APM παρέδωκαν3860V-AAI-3P τῇ3588T-DSF ἀσελγείᾳ766N-DSF εἰς1519PREP ἐργασίαν2039N-ASF ἀκαθαρσίας167N-GSF πάσης3956A-GSF ἐν1722PREP πλεονεξίᾳ4124N-DSF

20 ὑμεῖς4771P-2NP δὲ1161CONJ οὐχ3756PRT-N οὕτως3779ADV ἐμάθετε3129V-2AAI-2P τὸν3588T-ASM Χριστόν5547N-ASM

21 εἴ1487COND γε1065PRT αὐτὸν846P-ASM ἠκούσατε191V-AAI-2P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM ἐδιδάχθητε1321V-API-2P καθώς2531ADV ἐστιν1510V-PAI-3S ἀλήθεια225N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM

22 ἀποθέσθαι659V-2AMN ὑμᾶς4771P-2AP κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF προτέραν4386A-ASF-C ἀναστροφὴν391N-ASF τὸν3588T-ASM παλαιὸν3820A-ASM ἄνθρωπον444N-ASM τὸν3588T-ASM φθειρόμενον5351V-PPP-ASM κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἐπιθυμίας1939N-APF τῆς3588T-GSF ἀπάτης539N-GSF

23 ἀνανεοῦσθαι365V-PPN δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN τοῦ3588T-GSM νοὸς3563N-GSM ὑμῶν4771P-2GP

24 καὶ2532CONJ ἐνδύσασθαι1746V-AMN τὸν3588T-ASM καινὸν2537A-ASM ἄνθρωπον444N-ASM τὸν3588T-ASM κατὰ2596PREP Θεὸν2316N-ASM κτισθέντα2936V-APP-ASM ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF καὶ2532CONJ ὁσιότητι3742N-DSF τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF

25 Διὸ1352CONJ ἀποθέμενοι659V-2AMP-NPM τὸ3588T-ASN ψεῦδος5579N-ASN λαλεῖτε2980V-PAM-2P ἀλήθειαν225N-ASF ἕκαστος1538A-NSM μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846P-GSM, ὅτι3754CONJ ἐσμὲν1510V-PAI-1P ἀλλήλων240C-GPM μέλη3196N-NPN

26 ὀργίζεσθε3710V-PPM-2P καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἁμαρτάνετε264V-PAM-2P 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM μὴ3361PRT-N ἐπιδυέτω1931V-PAM-3S ἐπὶ1909PREP παροργισμῷ3950N-DSM ὑμῶν4771P-2GP

27 μηδὲ3366CONJ-N δίδοτε1325V-PAM-2P τόπον5117N-ASM τῷ3588T-DSM διαβόλῳ1228A-DSM

28 3588T-NSM κλέπτων2813V-PAP-NSM μηκέτι3371ADV-N κλεπτέτω2813V-PAM-3S μᾶλλον3123ADV δὲ1161CONJ κοπιάτω2872V-PAM-3S ἐργαζόμενος2038V-PNP-NSM ταῖς3588T-DPF ἰδίαις2398A-DPF χερσὶν5495N-DPF τὸ3588T-ASN ἀγαθόν18A-ASN ἵνα2443CONJ ἔχῃ2192V-PAS-3S μεταδιδόναι3330V-PAN τῷ3588T-DSM χρείαν5532N-ASF ἔχοντι2192V-PAP-DSM

29 πᾶς3956A-NSM λόγος3056N-NSM σαπρὸς4550A-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN στόματος4750N-GSN ὑμῶν4771P-2GP μὴ3361PRT-N ἐκπορευέσθω1607V-PNM-3S ἀλλὰ235CONJ εἴ1487COND τις5100X-NSM ἀγαθὸς18A-NSM πρὸς4314PREP οἰκοδομὴν3619N-ASF τῆς3588T-GSF χρείας5532N-GSF ἵνα2443CONJ δῷ1325V-2AAS-3S χάριν5485N-ASF τοῖς3588T-DPM ἀκούουσιν191V-PAP-DPM

30 καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N λυπεῖτε3076V-PAM-2P τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN τὸ3588T-ASN Ἅγιον40A-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP 3739R-DSN ἐσφραγίσθητε4972V-API-2P εἰς1519PREP ἡμέραν2250N-ASF ἀπολυτρώσεως629N-GSF

31 πᾶσα3956A-NSF πικρία4088N-NSF καὶ2532CONJ θυμὸς2372N-NSM καὶ2532CONJ ὀργὴ3709N-NSF καὶ2532CONJ κραυγὴ2906N-NSF καὶ2532CONJ βλασφημία988N-NSF ἀρθήτω142V-APM-3S ἀφ575PREP ὑμῶν4771P-2GP σὺν4862PREP πάσῃ3956A-DSF κακίᾳ2549N-DSF

32 γίνεσθε1096V-PNM-2P δὲ1161CONJ εἰς1519PREP ἀλλήλους240C-APM χρηστοί5543A-NPM εὔσπλαγχνοι2155A-NPM χαριζόμενοι5483V-PNP-NPM ἑαυτοῖς1438F-2DPM καθὼς2531ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM ἐχαρίσατο5483V-ADI-3S ὑμῖν5210P-2DP

Κεφάλαιο 5

1 γίνεσθε1096V-PNM-2P οὖν3767CONJ μιμηταὶ3402N-NPM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ὡς5613ADV τέκνα5043N-NPN ἀγαπητά27A-NPN

2 καὶ2532CONJ περιπατεῖτε4043V-PAM-2P ἐν1722PREP ἀγάπῃ26N-DSF καθὼς2531ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM ἠγάπησεν25V-AAI-3S ὑμᾶς5210P-2AP καὶ2532CONJ παρέδωκεν3860V-AAI-3S ἑαυτὸν1438F-3ASM ὑπὲρ5228PREP ἡμῶν1473P-1GP προσφορὰν4376N-ASF καὶ2532CONJ θυσίαν2378N-ASF τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM εἰς1519PREP ὀσμὴν3744N-ASF εὐωδίας2175N-GSF

3 Πορνεία4202N-NSF δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ ἀκαθαρσία167N-NSF πᾶσα3956A-NSF 2228PRT πλεονεξία4124N-NSF μηδὲ3366CONJ-N ὀνομαζέσθω3687V-PPM-3S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP καθὼς2531ADV πρέπει4241V-PAI-3S ἁγίοις40A-DPM

4 καὶ2532CONJ αἰσχρότης151N-NSF καὶ2532CONJ μωρολογία3473N-NSF 2228PRT εὐτραπελία2160N-NSF 3739R-NPN οὐκ3756PRT-N ἀνῆκεν433V-IAI-3S ἀλλὰ235CONJ μᾶλλον3123ADV εὐχαριστία2169N-NSF

5 τοῦτο3778D-NSN γὰρ1063CONJ ἴστε1492V-RAM-2P γινώσκοντες1097V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM πόρνος4205N-NSM 2228PRT ἀκάθαρτος169A-NSM 2228PRT πλεονέκτης4123N-NSM 3739R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εἰδωλολάτρης1496N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S κληρονομίαν2817N-ASF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM καὶ2532CONJ Θεοῦ2316N-GSM

6 Μηδεὶς3367A-NSM-N ὑμᾶς4771P-2AP ἀπατάτω538V-PAM-3S κενοῖς2756A-DPM λόγοις3056N-DPM διὰ1223PREP ταῦτα3778D-APN γὰρ1063CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSF ὀργὴ3709N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM τῆς3588T-GSF ἀπειθείας543N-GSF

7 μὴ3361PRT-N οὖν3767CONJ γίνεσθε1096V-PNM-2P συνμέτοχοι4830A-NPM αὐτῶν846P-GPM

8 ἦτε1510V-IAI-2P γάρ1063CONJ ποτε4218PRT σκότος4655N-NSN νῦν3568ADV δὲ1161CONJ φῶς5457N-NSN ἐν1722PREP Κυρίῳ2962N-DSM ὡς5613ADV τέκνα5043N-NPN φωτὸς5457N-GSN περιπατεῖτε4043V-PAM-2P

9 3588T-NSM γὰρ1063CONJ καρπὸς2590N-NSM τοῦ3588T-GSN φωτὸς5457N-GSN ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF ἀγαθωσύνῃ19N-DSF καὶ2532CONJ δικαιοσύνῃ1343N-DSF καὶ2532CONJ ἀληθείᾳ225N-DSF

10 δοκιμάζοντες1381V-PAP-NPM τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εὐάρεστον2101A-NSN τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM

11 καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N συνκοινωνεῖτε4790V-PAM-2P τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN τοῖς3588T-DPN ἀκάρποις175A-DPN τοῦ3588T-GSN σκότους4655N-GSN μᾶλλον3123ADV δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ ἐλέγχετε1651V-PAM-2P

12 τὰ3588T-NPN γὰρ1063CONJ κρυφῇ2931ADV γινόμενα1096V-PNP-APN ὑπ5259PREP αὐτῶν846P-GPM αἰσχρόν150A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ λέγειν3004V-PAN

13 τὰ3588T-NPN δὲ1161CONJ πάντα3956A-NPN ἐλεγχόμενα1651V-PPP-NPN ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSN φωτὸς5457N-GSN φανεροῦται5319V-PPI-3S πᾶν3956A-NSN γὰρ1063CONJ τὸ3588T-NSN φανερούμενον5319V-PPP-NSN φῶς5457N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S

14 διὸ1352CONJ λέγει3004V-PAI-3S Ἔγειρε1453V-PAM-2S 3588T-NSM καθεύδων2518V-PAP-NSM
καὶ2532CONJ ἀνάστα450V-2AAM-2S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM νεκρῶν3498A-GPM
καὶ2532CONJ ἐπιφαύσει2017V-FAI-3S σοι4771P-2DS 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM

15 Βλέπετε991V-PAM-2P οὖν3767CONJ ἀκριβῶς199ADV πῶς4459ADV περιπατεῖτε4043V-PAI-2P μὴ3361PRT-N ὡς5613ADV ἄσοφοι781A-NPM ἀλλ235CONJ ὡς5613ADV σοφοί4680A-NPM

16 ἐξαγοραζόμενοι1805V-PMP-NPM τὸν3588T-ASM καιρόν2540N-ASM ὅτι3754CONJ αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF πονηραί4190A-NPF εἰσιν1510V-PAI-3P

17 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN μὴ3361PRT-N γίνεσθε1096V-PNM-2P ἄφρονες878A-NPM ἀλλὰ235CONJ συνίετε4920V-PAM-2P τί5101I-NSN τὸ3588T-NSN θέλημα2307N-NSN τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM

18 καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N μεθύσκεσθε3182V-PPM-2P οἴνῳ3631N-DSM ἐν1722PREP 3739R-DSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀσωτία810N-NSF ἀλλὰ235CONJ πληροῦσθε4137V-PPM-2P ἐν1722PREP Πνεύματι4151N-DSN

19 λαλοῦντες2980V-PAP-NPM ἑαυτοῖς1438F-2DPM ψαλμοῖς5568N-DPM καὶ2532CONJ ὕμνοις5215N-DPM καὶ2532CONJ ᾠδαῖς5603N-DPF πνευματικαῖς4152A-DPF ᾄδοντες103V-PAP-NPM καὶ2532CONJ ψάλλοντες5567V-PAP-NPM τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF ὑμῶν4771P-2GP τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM

20 εὐχαριστοῦντες2168V-PAP-NPM πάντοτε3842ADV ὑπὲρ5228PREP πάντων3956A-GPN ἐν1722PREP ὀνόματι3686N-DSN τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM ἡμῶν1473P-1GP Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ Πατρί3962N-DSM

21 ὑποτασσόμενοι5293V-PPP-NPM ἀλλήλοις240C-DPM ἐν1722PREP φόβῳ5401N-DSM Χριστοῦ5547N-GSM

22 Αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF τοῖς3588T-DPM ἰδίοις2398A-DPM ἀνδράσιν435N-DPM ὡς5613ADV τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM

23 ὅτι3754CONJ ἀνήρ435N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S κεφαλὴ2776N-NSF τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF ὡς5613ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM κεφαλὴ2776N-NSF τῆς3588T-GSF ἐκκλησίας1577N-GSF αὐτὸς846P-NSM σωτὴρ4990N-NSM τοῦ3588T-GSN σώματος4983N-GSN

24 ἀλλὰ235CONJ ὡς5613ADV 3588T-NSF ἐκκλησία1577N-NSF ὑποτάσσεται5293V-PPI-3S τῷ3588T-DSM Χριστῷ5547N-DSM οὕτως3779ADV καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM ἐν1722PREP παντί3956A-DSN

25 Οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ἀγαπᾶτε25V-PAM-2P τὰς3588T-APF γυναῖκας1135N-APF καθὼς2531ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM ἠγάπησεν25V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἐκκλησίαν1577N-ASF καὶ2532CONJ ἑαυτὸν1438F-3ASM παρέδωκεν3860V-AAI-3S ὑπὲρ5228PREP αὐτῆς846P-GSF

26 ἵνα2443CONJ αὐτὴν846P-ASF ἁγιάσῃ37V-AAS-3S καθαρίσας2511V-AAP-NSM τῷ3588T-DSN λουτρῷ3067N-DSN τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN ἐν1722PREP ῥήματι4487N-DSN

27 ἵνα2443CONJ παραστήσῃ3936V-AAS-3S αὐτὸς846P-NSM ἑαυτῷ1438F-3DSM ἔνδοξον1741A-ASF τὴν3588T-ASF ἐκκλησίαν1577N-ASF μὴ3361PRT-N ἔχουσαν2192V-PAP-ASF σπίλον4696N-ASM 2228PRT ῥυτίδα4512N-ASF 2228PRT τι5100X-ASN τῶν3588T-GPN τοιούτων5108D-GPN ἀλλ235CONJ ἵνα2443CONJ 1510V-PAS-3S ἁγία40A-NSF καὶ2532CONJ ἄμωμος299A-NSF

28 οὕτως3779ADV ὀφείλουσιν3784V-PAI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ἀγαπᾶν25V-PAN τὰς3588T-APF ἑαυτῶν1438F-3GPM γυναῖκας1135N-APF ὡς5613ADV τὰ3588T-APN ἑαυτῶν1438F-3GPM σώματα4983N-APN 3588T-NSM ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438F-3GSM γυναῖκα1135N-ASF ἑαυτὸν1438F-3ASM ἀγαπᾷ25V-PAI-3S

29 οὐδεὶς3762A-NSM-N γάρ1063CONJ ποτε4218PRT τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438F-3GSM σάρκα4561N-ASF ἐμίσησεν3404V-AAI-3S ἀλλὰ235CONJ ἐκτρέφει1625V-PAI-3S καὶ2532CONJ θάλπει2282V-PAI-3S αὐτήν846P-ASF καθὼς2531ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM τὴν3588T-ASF ἐκκλησίαν1577N-ASF

30 ὅτι3754CONJ μέλη3196N-NPN ἐσμὲν1510V-PAI-1P τοῦ3588T-GSN σώματος4983N-GSN αὐτοῦ846P-GSM

31 ἀντὶ473PREP τούτου3778D-GSN καταλείψει2641V-FAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF καὶ2532CONJ προσκολληθήσεται4347V-FPI-3S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FDI-3P οἱ3588T-NPM δύο1417A-NUI εἰς1519PREP σάρκα4561N-ASF μίαν1520A-ASF.

32 τὸ3588T-NSN μυστήριον3466N-NSN τοῦτο3778D-NSN μέγα3173A-NSN ἐστίν1510V-PAI-3S ἐγὼ1473P-1NS δὲ1161CONJ λέγω3004V-PAI-1S εἰς1519PREP Χριστὸν5547N-ASM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἐκκλησίαν1577N-ASF

33 πλὴν4133ADV καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP οἱ3588T-NPM καθ2596PREP ἕνα1520A-ASM ἕκαστος1538A-NSM τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438F-3GSM γυναῖκα1135N-ASF οὕτως3779ADV ἀγαπάτω25V-PAM-3S ὡς5613ADV ἑαυτόν1438F-3ASM 3588T-NSF δὲ1161CONJ γυνὴ1135N-NSF ἵνα2443CONJ φοβῆται5399V-PNS-3S τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM

Κεφάλαιο 6

1 Τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN ὑπακούετε5219V-PAM-2P τοῖς3588T-DPM γονεῦσιν1118N-DPM ὑμῶν4771P-2GP ἐν1722PREP Κυρίῳ2962N-DSM τοῦτο3778D-NSN γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S δίκαιον1342A-NSN

2 τίμα5091V-PAM-2S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF, ἥτις3748R-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐντολὴ1785N-NSF πρώτη4413A-NSF-S ἐν1722PREP ἐπαγγελίᾳ1860N-DSF

3 ἵνα2443CONJ εὖ2095ADV σοι4771P-2DS γένηται1096V-2ADS-3S καὶ2532CONJ ἔσῃ1510V-FDI-2S μακροχρόνιος3118A-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF

4 Καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM μὴ3361PRT-N παροργίζετε3949V-PAM-2P τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN ὑμῶν4771P-2GP ἀλλὰ235CONJ ἐκτρέφετε1625V-PAM-2P αὐτὰ846P-APN ἐν1722PREP παιδείᾳ3809N-DSF καὶ2532CONJ νουθεσίᾳ3559N-DSF Κυρίου2962N-GSM.

5 Οἱ3588T-NPM δοῦλοι1401N-NPM ὑπακούετε5219V-PAM-2P τοῖς3588T-DPM κατὰ2596PREP σάρκα4561N-ASF κυρίοις2962N-DPM μετὰ3326PREP φόβου5401N-GSM καὶ2532CONJ τρόμου5156N-GSM ἐν1722PREP ἁπλότητι572N-DSF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF ὑμῶν4771P-2GP ὡς5613ADV τῷ3588T-DSM Χριστῷ5547N-DSM

6 μὴ3361PRT-N κατ2596PREP ὀφθαλμοδουλίαν3787N-ASF ὡς5613ADV ἀνθρωπάρεσκοι441A-NPM ἀλλ235CONJ ὡς5613ADV δοῦλοι1401N-NPM Χριστοῦ5547N-GSM ποιοῦντες4160V-PAP-NPM τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐκ1537PREP ψυχῆς5590N-GSF

7 μετ3326PREP εὐνοίας2133N-GSF δουλεύοντες1398V-PAP-NPM ὡς5613ADV τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἀνθρώποις444N-DPM

8 εἰδότες1492V-RAP-NPM ὅτι3754CONJ ἕκαστος1538A-NSM ἐάν1437COND τι5100X-ASN ποιήσῃ4160V-AAS-3S ἀγαθόν18A-ASN τοῦτο3778D-ASN κομίσεται2865V-FDI-3S παρὰ3844PREP Κυρίου2962N-GSM εἴτε1535CONJ δοῦλος1401N-NSM εἴτε1535CONJ ἐλεύθερος1658A-NSM

9 Καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κύριοι2962N-NPM τὰ3588T-APN αὐτὰ846P-APN ποιεῖτε4160V-PAM-2P πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM ἀνιέντες447V-PAP-NPM τὴν3588T-ASF ἀπειλήν547N-ASF εἰδότες1492V-RAP-NPM ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ αὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ ὑμῶν4771P-2GP 3588T-NSM Κύριός2962N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP οὐρανοῖς3772N-DPM καὶ2532CONJ προσωπολημψία4382N-NSF οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S παρ3844PREP αὐτῷ846P-DSM

10 Τοῦ3588T-GSN λοιποῦ3064A-GSN ἐνδυναμοῦσθε1743V-PPM-2P ἐν1722PREP Κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κράτει2904N-DSN τῆς3588T-GSF ἰσχύος2479N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

11 ἐνδύσασθε1746V-AMM-2P τὴν3588T-ASF πανοπλίαν3833N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN δύνασθαι1410V-PNN ὑμᾶς4771P-2AP στῆναι2476V-2AAN πρὸς4314PREP τὰς3588T-APF μεθοδίας3180N-APF τοῦ3588T-GSM διαβόλου1228A-GSM

12 ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἡμῖν1473P-1DP 3588T-NSF πάλη3823N-NSF πρὸς4314PREP αἷμα129N-ASN καὶ2532CONJ σάρκα4561N-ASF ἀλλὰ235CONJ πρὸς4314PREP τὰς3588T-APF ἀρχάς746N-APF πρὸς4314PREP τὰς3588T-APF ἐξουσίας1849N-APF πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM κοσμοκράτορας2888N-APM τοῦ3588T-GSN σκότους4655N-GSN τούτου3778D-GSM πρὸς4314PREP τὰ3588T-APN πνευματικὰ4152A-APN τῆς3588T-GSF πονηρίας4189N-GSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἐπουρανίοις2032A-DPN

13 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἀναλάβετε353V-2AAM-2P τὴν3588T-ASF πανοπλίαν3833N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἵνα2443CONJ δυνηθῆτε1410V-AOS-2P ἀντιστῆναι436V-2AAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF πονηρᾷ4190A-DSF καὶ2532CONJ ἅπαντα537A-APN κατεργασάμενοι2716V-ADP-NPM στῆναι2476V-2AAN

14 στῆτε2476V-2AAM-2P οὖν3767CONJ περιζωσάμενοι4024V-AMP-NPM τὴν3588T-ASF ὀσφὺν3751N-ASF ὑμῶν4771P-2GP ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF, καὶ2532CONJ ἐνδυσάμενοι1746V-AMP-NPM τὸν3588T-ASM θώρακα2382N-ASM τῆς3588T-GSF δικαιοσύνης1343N-GSF,

15 καὶ2532CONJ ὑποδησάμενοι5265V-AMP-NPM τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM ἐν1722PREP ἑτοιμασίᾳ2091N-DSF τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSN τῆς3588T-GSF εἰρήνης1515N-GSF,

16 ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN ἀναλαβόντες353V-2AAP-NPM τὸν3588T-ASM θυρεὸν2375N-ASM τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF ἐν1722PREP 3739R-DSM δυνήσεσθε1410V-FDI-2P πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN βέλη956N-APN τοῦ3588T-GSM πονηροῦ4190A-GSM τὰ3588T-APN πεπυρωμένα4448V-RPP-APN σβέσαι4570V-AAN

17 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF περικεφαλαίαν4030N-ASF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992A-GSN δέξασθε1209V-ADM-2P καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μάχαιραν3162N-ASF τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN, 3739R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ῥῆμα4487N-NSN Θεοῦ2316N-GSM

18 διὰ1223PREP πάσης3956A-GSF προσευχῆς4335N-GSF καὶ2532CONJ δεήσεως1162N-GSF προσευχόμενοι4336V-PNP-NPM ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐν1722PREP Πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ εἰς1519PREP αὐτὸ846P-ASN ἀγρυπνοῦντες69V-PAP-NPM ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF προσκαρτερήσει4343N-DSF καὶ2532CONJ δεήσει1162N-DSF περὶ4012PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM

19 καὶ2532CONJ ὑπὲρ5228PREP ἐμοῦ1473P-1GS ἵνα2443CONJ μοι1473P-1DS δοθῇ1325V-APS-3S λόγος3056N-NSM ἐν1722PREP ἀνοίξει457N-DSF τοῦ3588T-GSN στόματός4750N-GSN μου1473P-1GS ἐν1722PREP παρρησίᾳ3954N-DSF γνωρίσαι1107V-AAN τὸ3588T-ASN μυστήριον3466N-ASN τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSN

20 ὑπὲρ5228PREP οὗ3739R-GSN πρεσβεύω4243V-PAI-1S ἐν1722PREP ἁλύσει254N-DSF ἵνα2443CONJ ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSN παρρησιάσωμαι3955V-ADS-1S ὡς5613ADV δεῖ1163V-PAI-3S με1473P-1AS λαλῆσαι2980V-AAN

21 Ἵνα2443CONJ δὲ1161CONJ εἰδῆτε1492V-RAS-2P καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP τὰ3588T-APN κατ2596PREP ἐμέ1473P-1AS τί5101I-ASN πράσσω4238V-PAI-1S πάντα3956A-APN γνωρίσει1107V-FAI-3S ὑμῖν4771P-2DP Τυχικὸς5190N-NSM 3588T-NSM ἀγαπητὸς27A-NSM ἀδελφὸς80N-NSM καὶ2532CONJ πιστὸς4103A-NSM διάκονος1249N-NSM ἐν1722PREP Κυρίῳ2962N-DSM

22 ὃν3739R-ASM ἔπεμψα3992V-AAI-1S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP εἰς1519PREP αὐτὸ846P-ASN τοῦτο3778D-ASN ἵνα2443CONJ γνῶτε1097V-2AAS-2P τὰ3588T-APN περὶ4012PREP ἡμῶν1473P-1GP καὶ2532CONJ παρακαλέσῃ3870V-AAS-3S τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ὑμῶν4771P-2GP

23 Εἰρήνη1515N-NSF τοῖς3588T-DPM ἀδελφοῖς80N-DPM καὶ2532CONJ ἀγάπη26N-NSF μετὰ3326PREP πίστεως4102N-GSF ἀπὸ575PREP Θεοῦ2316N-GSM Πατρὸς3962N-GSM καὶ2532CONJ Κυρίου2962N-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

24 3588T-NSF χάρις5485N-NSF μετὰ3326PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἀγαπώντων25V-PAP-GPM τὸν3588T-ASM Κύριον2962N-ASM ἡμῶν1473P-1GP Ἰησοῦν2424N-ASM Χριστὸν5547N-ASM ἐν1722PREP ἀφθαρσίᾳ861N-DSF