Священноиерей Матфей Андреев, его беседы с безпоповцами и послания к ним

Дружинин В.Г. Священноиерей Матфей Андреев, его беседы с безпоповцами и послания к ним. -С.Петебург, 1908

OCR
— 79 —
пов?дь налу отъ запр?щ?нія. Аще ли%* не послуша?тъ нака-
занія, но хощетъ съ иимъ ясти и пити, таковый со хри-
стіяны да н? ястъ, но да отвращается отъ него всякъ гри-
етіянинъ, яко отъ идолослужителя. Аще ли паки пріид?тъ ко
иепов?данію, да отлучится на покаяніи л?та 3 и по двою
л?ту не пріятъ будетъ отъ дому его ни св?ща, ни
просфира, ни ино каково приношеніе. Въ 3-е л?то сов?ршитъ по-
каяніе и пріемлется просфира его въ церковь. Аще ли кто
впалъ въ ересть волею *), и на правов?ріе пріидетъ, да иро-
кл?н?тъ ересь и в?ру поганску иредъ народомъ, тго съ нимъ
ялъ и ннлъ а) и, молитву вземъ отастительну, со христіяны
ястъ; и пріим?тъ опитемію на два л?та, отъ мяса, и млека
и отъ вина постъ по сил?, а поклоновъ по 100 на день и
святыхъ молитвъ; Господи іеусе Христе, Сыне Божій,
помилуй мя гр?шнаго. Потомъ же святымъ миромъ помажютъ
и молитвы оглашенньтя, засимъ причащается святыхъ Христо-
выхъ тайиъ.
1) Зри потр?бникъ, глава 20} листъ 502. *) Глава 65.