Священноиерей Матфей Андреев, его беседы с безпоповцами и послания к ним

Дружинин В.Г. Священноиерей Матфей Андреев, его беседы с безпоповцами и послания к ним. -С.Петебург, 1908

OCR
ЛПКЧЛТЛННЫН ниже еочнпонія сообщаютъ нисколько
новыхъ пі?д?шіі шіъ нсторіп Оодос?евскаго согласія и
первой полемики поновневъ п, Оодое?евцами въ начал?
і; xviii и.
у Кап. іг.ів?стно. ?едосін Васильев1!, (-J- 1711 г.),
основатель Оедос?евекаго согласія, началъ распространять свое
учете аа рубежемъ, въ Неиельскомъ у?зд?, и нотою,
переселился въ Великодуший уіізд'ь, гд? и поселился въ Ряиииой
мьгД ')• Зд'Ьсь, ;)топ, «глаші?йшін обителыіый наставпикъ и
собиратель» устроіш. обители, въ которых1!., около 1710 г.,
собралось братіп до А00 ч. и еестсръ до 700 ч. -}.
11:п. пашнхъ матеріалоиъ уанасмъ, что въ 1710 году была
еще д]іугаи обитель, то;і;е основанная Оедосіенъ Васнлье-
мымъ, въ ce.il, Лыбопк!,, Псковскаго у?зда ;,j, въ 7!)
верста хч. птъ г. Пскова '): иъ ней была «церковь» г'). Въ 171.') г.
Зд'Ьсь жн.п, ііпіатііі Трофимов1!. "J. нав'Ьстпый своими спорами
') Щшф. //. С. і'міііінші;,. Псторія русскаго раскола старообрядчества
|2-с над.) Сиб. 18!!.'», стр. 104.
'•') Гішсогі, п. письма, л. 70 ой.
:;і Списки насел. м'Ьсгь Псковской гуо. Лі 2242.
4і Г.ссі.да третья л. II.
'і Къ нему письмо Матігі.я 4 марта 171Т> г.; упоминается въ первой
Гит!.;;!, л. 2S ни.
Ч ofh, Ппіатіи Т|іін[.іімшгіі мы явасм'ь только изъ словаря П. Лючо-
иытиаго ню імданіт Попова „\» Г)1 на стр. \'Мц, что онл, родился и.
Пі'-і г. умеръ іп> 1701: принимал1!, учаотіо нъ спорт); съ Выговцами о
II. Г. lI'ViKIIIIIIIU.. 1