Священноиерей Матфей Андреев, его беседы с безпоповцами и послания к ним

Дружинин В.Г. Священноиерей Матфей Андреев, его беседы с безпоповцами и послания к ним. -С.Петебург, 1908

OCR
VI. Обличеніе о лжеучителяхъ и прелестнишъ.
(91 об.). Обличеніе о л ж о у ч пт о л о х ь іі проле-
стнпкахъ отъ О и я таг о Евангеліл ').
Господь наш'ь 1'сусъ Христоеъ—истинный Пастырь и
начатокъ вс?ыъ святнмъ шіеаніомъ, і> ноел?днеіі прелости
часто вспоминая, соблюдал и утвержян иранои'Ьрііых'ь. еицо
глаголетъ въ Евапгелін "): Бл годитесь отт. ілпшипп., хо-
тящих'ь ходпти во оделсдах'ь оичіпхч., внутрь же суп. начни,
хищницы, грабители, огь іілодоігь нхч. іюлпаете их и V
Блюдите, да никтолсе наел, прельстить: мнили '«і ирндуп.
во нмл Мое, г.тлголюще: Алъ если. Хрштпе-ь, и многпхь
пре.чьстятт. 'I. Анц' рекут'і. вамч.: се Христоеъ і;ъ пустыни
есть, еже естьпт>пустоишыхъ п мялонременныхъ глагкасх!.5|,
не п.'іьіднте, ни откуду не находите, еже есть отъ одпш'Н
святил соборныл аиоотольокіи церкне, отъ іірежиін сішп.ш
правый в?ры устаповленныа Сшпч.шъ Духом і, и утперженныл
Хрнстом'ь, лановымиересг.мн и отступим не исходитеS. Г>ди>-
днте, да не прелыцеші будете, и время прш'лпжиси. не плыдсто
убо всл'Ьдъ нхъ. Дьстлщіп мнолп, а прелыцающііісн множаіі-
шіи'). Аминь, ампнь, глаголю нам'ь: ненходніі дверьми ни дноръ
овчііі, но прелавл пну до, тоіі тать ость и ралбоіінпкіЛ. Тать
убо, иже не ппсаш.ми входи іп> двор'і. овчііі, лко про.мышлити
ими, но пролаял ннудо, со же есть шгь себіі нроеЛдаіл путь,
якоже Вевдіі. .іюда отлучит отъ Христа, цогубпетл и
петлиста 9J. Тать не приходить раант. да украдетъ и убіотъ,
и погубить, понеже убо ?овд/Ii и ііод/і; пос.і'іідовавтіи ;іа-
коленп быша и ногибоша; епце убо оп?хъ и подобным, имъ
лжеучитель татьмн нарпцаеть.
Святый апосто.ть Петр'і. но.ченомппаеть "Y яки иъ посл?дшш
') Киига Виры, глава :)о,"-) Лат». -'.!. л Maw. iis. 'і Map. 'in. і ііинм,
8, лисп, 45. ") Лук. 105. ') іоаинъ Хі. •'•) luarimi.cruinn. іоаіша. ") Тел.
"I Зач. 68. т.